50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


12/09/2022
83
0
0:00 sec
Yes
Test 83      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Eg vil gjerne få vaska hendene.我 想 上 洗 手 。 
2.i ein alder av femti år以 五 十 的 年 龄 
3.For eit hell!运 气 太 好 ! 
4.Eg lærer engelsk.我学习英 。 
5.Eg har eit kamera.我有 台照相机。 
6.Eg drikk te. 茶。 
7.Eg vil gjerne ha ein te. 一杯茶。 
8.Eg har ein kiwi og ein melon.我有一个猕猴 和一个甜瓜 。 
9.Kor er turistinformasjonen?旅游管理 在哪里? 
10.Vi ser etter ein slaktarbutikk.我们找一家 店。 
11.å vitje nokon 人 作 一 次 拜 访 
12.Eg les denne boka no.我正在看这 书。 
13.Gå til hamna.您去 口吧。 
14.62 [sekstito]62 [ 十二] 
15.Den åttande månaden er august.第八 月份是八月