50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Temel:


07/01/2022
83
0
0:00 sec
Yes
Test 83      |
|
Teste gidin:

0/15

Bir kelimeye tıklayın!
1.Ellerimi yıkamak istiyorum.Je voudrais laver les mains.  
2.elli yaşındaà de cinquante ans  
3.Ne şans!/talih!/kısmet! chance!  
4.Ben İngilizce öğreniyorum.J’apprends .  
5.Fotoğraf makinem var.J’ai un appareil .  
6.Ben çay içiyorum. bois du thé.  
7.Bir çay istiyorum.Je un thé.  
8.Benim bir kivim ve bir kavunum var.J’ai un et un melon.  
9.Turizm bürosu nerede? le syndicat d’initiative?  
10.Bir kasap arıyoruz.Nous une boucherie.  
11.birini ziyaret etmekrendre à quelqu’un  
12.Şu sıralar bu kitabı okuyorum.En ce moment, je ce livre.  
13.Limana gidiniz.Allez port.  
14.62 [altmış iki]62 [ ]  
15.Sekizinci ay Ağustostur.Le huitième est août.