Oyunlar

Resim sayısı : 2 Seçenek sayısı : 3 Saniye cinsinden süre : 6 Görüntülenen diller : Her iki dili de göster

0

0

Görüntüleri ezberleyin!
Ne eksik?
içine
Suya içine atlıyorlar.
dans
Ils sautent dans l‘eau.
yaklaşık
Tamirat yaklaşık çok pahalı.
approximativement
La réparation est approximativement très chère.
nazikçe
Onu nazikçe teşvik etti.
aimablement
Elle l‘a encouragé aimablement.