50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Temel:


06/25/2022
84
0
0:00 sec
Yes
Test 84      |
|
Teste gidin:

0/15

Bir kelimeye tıklayın!
1.Belgeleriniz lütfen.Vos papiers, s’il plaît.  
2.Film ilginçti. film était intéressant.  
3.Madrid’e bir bilet istiyorum.Je voudrais un billet Madrid.  
4.Yarın Pazartesi.Demain, c’est .  
5.Lütfen ... kişilik bir masa.Une table pour ... personnes, s’il vous .  
6.polis/polisi çağırmakappeler la  
7.kiralık oda/odalarchambre à  
8.başlangıçta/başta/başlarkenau / au commencement  
9.8 [sekiz]8 [ ]  
10.dün akşam soir  
11.yorgun olmak fatigué  
12.Beni rahat bırak! tranquille! / Fiche-moi la paix!  
13.Dağlara gidelim mi?Voulez-vous à la montagne?  
14.Mısır yemeyi severim. bien le maïs.  
15.yedi, sekiz, dokuz , huit, neuf