50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Temel:


05/28/2022
33
0
0:00 sec
Yes
Test 33      |
|
Teste gidin:

0/15

Bir kelimeye tıklayın!
1.Müze Perşembe günleri açık mı?O está aberto às quintas-feiras?  
2.Bir gazete satın almak için gazeteciye gitmek istiyorum.Eu ir ao quiosque para comprar um jornal.  
3.Duşlu bir oda istiyorum.Gostaria de um com chuveiro.  
4.Harika! Muhteşem! Şahane! Fevkalâde!Isso é / grandioso / fantástico!  
5.Japonya Asya’dadır.O Japão fica Ásia.  
6.saat tam beşsão exactamente cinco  
7....e sevinmek / ...e heves etmekter vontade  
8.Onlar Rusça öğreniyorlar.Eles / Elas aprendem .  
9.Köşeden sola sapın.Vire esquerda na esquina.  
10.İyi sabahlar!/Günaydın / İyi günler! dia!  
11.Yedinci gün Pazardır.O sétimo dia é domingo.  
12.bacağını kırmakpartir a perna / (Bras.:) a perna  
13.Berlin’e gidiş ne kadar sürüyor?Quanto é que demora a viagem para Berlim?  
14.Lütfen bana bir makbuz veriniz.Por favor, dê-me um .  
15.kendi arabası olmakter viatura própria / ter próprio