Oyunlar

Resim sayısı : 2 Seçenek sayısı : 3 Saniye cinsinden süre : 6 Görüntülenen diller : Her iki dili de göster

0

0

Görüntüleri ezberleyin!
Ne eksik?
talep etmek
Torunum benden çok şey talep ediyor.
exigir
Meu neto exige muito de mim.
saçmak
Lens ışığı saçıyor.
dispersar
A lente dispersa a luz.
yerleştirmek
Kartı makineye yerleştiriyor.
inserir
Ele insere o cartão na máquina.