50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Temel:


12/06/2022
37
0
0:00 sec
Yes
Test 37      |
|
Teste gidin:

0/15

Bir kelimeye tıklayın!
1.Paskalya Yortusu’na / Paskalya nedeniyle / Paskalya Yortusu’nda 复 活 节 
2.ben de / ben de değilim 也 不 
3.Lütfen tekrarlar mısınız?/yineler misiniz? 复 。 
4.neşesi/keyfi/hevesi olmamak / canı istememek 有 兴 致 
5.merdivende在 楼 上 
6.Bir kazağım var.我有一件 衣。 
7.ışığı açmak  
8.Bunu pilavlı mı istersiniz?您的菜要加 饭吗? 
9.Değil mi? 吗 ? 
10.canım yanıyor / içim sızlıyor这 使 我 很 心  
11.ondört günde在 十 四 天  
12.af/özür dilemek请 求 恕 
13.Devamlı sırt ağrım var.我后背总 。 
14.Lütfen yavaş konuşur musunuz?请 慢 慢 。 
15.öğleden sonra saat beşte 五 点