Oyunlar

Resim sayısı : 2 Seçenek sayısı : 3 Saniye cinsinden süre : 6 Görüntülenen diller : Her iki dili de göster

0

0

Görüntüleri ezberleyin!
Ne eksik?
talimat vermek
Patron çalışanlarına ne yapmaları gerektiğini talimatla bildirir.
指导
老板指导员工该做什么。
delmek
Tahtaya bir delik deliyorlar.

他们正在木板上钻孔。
korumak
Anne çocuğunu korur.
保护
母亲保护她的孩子。