คำศัพท์

เรียนรู้คำคุณศัพท์ – เดนมาร์ก

cms/adjectives-webp/109725965.webp
kompetent
den kompetente ingeniør
mī khwām s̄āmārt̄h
wiṣ̄wkr thī̀ mī khwām s̄āmārt̄h
cms/adjectives-webp/132679553.webp
rig
en rig kvinde
rwy
p̄hū̂h̄ỵing thī̀ rwy
cms/adjectives-webp/173582023.webp
virkelig
den virkelige værdi
cringcạng
kh̀āthī̀ cringcạng
cms/adjectives-webp/99956761.webp
flad
det flade dæk
bæn
yāng rt̄h thī̀ bæn
cms/adjectives-webp/171966495.webp
moden
modne græskar
s̄uk
fạkthxng thī̀ s̄uk
cms/adjectives-webp/107298038.webp
atomar
den atomare eksplosion
niwkhelīyr̒
kār rabeid niwkhelīyr̒
cms/adjectives-webp/168327155.webp
lilla
lilla lavendel
s̄ī m̀wng
lāwendexr̒ s̄ī m̀wng
cms/adjectives-webp/116647352.webp
smal
den smalle hængebro
khæb
s̄aphānk̄hæwn thī̀ khæb
cms/adjectives-webp/169232926.webp
perfekt
perfekte tænder
s̄mbūrṇ̒ bæb
fạn thī̀ s̄mbūrṇ̒ bæb
cms/adjectives-webp/94354045.webp
forskellig
forskellige farveblyanter
t̀āng kạn
dins̄x s̄ī thī̀ t̀āng kạn
cms/adjectives-webp/80273384.webp
bred
den brede rejse
kŵāngk̄hwāng
kār deinthāng thī̀ kŵāngk̄hwāng
cms/adjectives-webp/132871934.webp
ensom
den ensomme enkemand
h̄engā
ph̀xm̀āy thī̀ h̄engā