ጸወታታት Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

ኣደማምጻኡ ተማሃር

ስነ-ቓላትካ ብሓድሽ ቋንቋ እናሓየልካ ዝኽርኻ ንምስልጣን ’መዘክር ጸወታና’ ፈትን። ኣብ ሓንቲ ካርድ ጠዊቕካ ምግልባጥ ጥራይ እዩ፣ ድሕሪኡ ብዝተኻእለ መጠን ካብተን ዝተረፋ ካርድታት ዝሰማማዕ ጽምዲኡ ብውሑድ ፈተነታት ክትረኽቦ ፈትን።

0

0

Memo Game

ስታር ፍሩት
ስታር ፍሩት
 
በናጅር
በናጅር
 
አምባር
አምባር
 
የእጅ ጌጥ
የእጅ ጌጥ
 
ኣምፑል
ኣምፑል
 
የሙዝ ልጣጭ
የሙዝ ልጣጭ
 
ሰላጣ
ሰላጣ
 
ሓርጭ
ሓርጭ
 
ሰላጣ
ሰላጣ
 
ቤተ እምነት
ቤተ እምነት
 
ቅራፍ ባናና
ቅራፍ ባናና
 
ቆዳ
ቆዳ
 
ኮኾባዊ ፍሩታ
ኮኾባዊ ፍሩታ
 
አንፖል
አንፖል
 
ዱቄት
ዱቄት
 
ቤት-መቕደስ
ቤት-መቕደስ
 
በናጅር
በናጅር
 
ቈርበት
ቈርበት
 
50l-card-blank
ስታር ፍሩት ስታር ፍሩት
50l-card-blank
በናጅር በናጅር
50l-card-blank
አምባር አምባር
50l-card-blank
የእጅ ጌጥ የእጅ ጌጥ
50l-card-blank
ኣምፑል ኣምፑል
50l-card-blank
የሙዝ ልጣጭ የሙዝ ልጣጭ
50l-card-blank
ሰላጣ ሰላጣ
50l-card-blank
ሓርጭ ሓርጭ
50l-card-blank
ሰላጣ ሰላጣ
50l-card-blank
ቤተ እምነት ቤተ እምነት
50l-card-blank
ቅራፍ ባናና ቅራፍ ባናና
50l-card-blank
ቆዳ ቆዳ
50l-card-blank
ኮኾባዊ ፍሩታ ኮኾባዊ ፍሩታ
50l-card-blank
አንፖል አንፖል
50l-card-blank
ዱቄት ዱቄት
50l-card-blank
ቤት-መቕደስ ቤት-መቕደስ
50l-card-blank
በናጅር በናጅር
50l-card-blank
ቈርበት ቈርበት