Mga laro

Bilang ng mga larawan : 2 Bilang ng mga pagpipilian : 3 Oras sa segundo : 6 Mga wikang ipinapakita : Ipakita ang parehong wika

0

0

Isaulo ang mga larawan!
Anong nawawala?
libreng oras
የእረፍት ጊዜ
Lawin-lawinan
ሚዛና ጨዋታ
kapayapaan
ሰላም