Mga laro

Bilang ng mga larawan : 2 Bilang ng mga pagpipilian : 3 Oras sa segundo : 6 Mga wikang ipinapakita : Ipakita ang parehong wika

0

0

Isaulo ang mga larawan!
Anong nawawala?
palihim
Mayroong nagtatangkang magnakaw ng data nang palihim.
በስርዓት
ሰው ውስጥ የሚኖርው ሃሳብ ነው።
sa gitna
Mas maliit ang pula na bahay at nakatayo sa gitna.
በመካከል
የቀይ ቤትው ነጭና በመካከል ይቆማል።
mas maaga
Kinuha ko ang larawan mas maaga sa paglubog ng araw.
ከዚህበፊት
ከዚህበፊት በፀሐይ መጥለቂያ ፎቶውን ወስዳለሁ።