Oyunlar

Resim sayısı : 2 Seçenek sayısı : 3 Saniye cinsinden süre : 6 Görüntülenen diller : Her iki dili de göster

0

0

Görüntüleri ezberleyin!
Ne eksik?
yüzyıl
ክፍለ ዘመን
sigara
ሽጋራ
plastik bardak
ካብ ፕላስቲክ ዝተሰርሐ ኩባያ