Oyunlar

Resim sayısı : 2 Seçenek sayısı : 3 Saniye cinsinden süre : 6 Görüntülenen diller : Her iki dili de göster

0

0

Görüntüleri ezberleyin!
Ne eksik?
arasında
Kırmızı ev daha küçük ve arasında duruyor.
ብማእከል
ቤት ዓደም ብማእከል ትም ይቆም።
geçmişte
Geçmişte cep telefonu yoktu.
ኣብ ፊተኛ
ኣብ ፊተኛ ሞባይል ኣይነበሩን!
maalesef
Maalesef benzin almayı unuttum.
ብረሳ
ብረሳ ኣብ ዝም ትንሳኤኒ እንበለ!