© Jackf | Dreamstime.com

ŞiirMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

Çoğu dilin sayı sistemleri vardır ve bunlar biraz değişebilir. Dünyanın her yerinden ilginç sayı sistemlerini keşfetmek ve öğrenmek için aşağı kaydırın.

Bir numaraya tıklayın

number container
1
[uno]

[bir]number container
2
[dos]

[iki]number container
3
[tres]

[üç]number container
4
[cuatro]

[dört]number container
5
[cinco]

[beş]number container
6
[seis]

[altı]number container
7
[siete]

[yedi]number container
8
[ocho]

[sekiz]number container
9
[nueve]

[dokuz]number container
10
[diez]

[on]