Oyunlar

Resim sayısı : 2 Seçenek sayısı : 3 Saniye cinsinden süre : 6 Görüntülenen diller : Her iki dili de göster

0

0

Görüntüleri ezberleyin!
Ne eksik?
anlaşılan
Anlaşılan, yanlış park etmiş.
aparentemente
Aparentemente, estacionó incorrectamente.
gereksiz yere
Şemsiyeyi gereksiz yere aldı.
innecesariamente
Tomó el paraguas innecesariamente.
etrafında
Çocuklar etrafında koşuyor.
alrededor
Los niños están corriendo alrededor.