© Shapito3d | Dreamstime.com

ЧислаMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

Більшість мов мають системи числення, і вони можуть досить сильно відрізнятися. Прокрутіть униз, щоб відкрити та вивчити цікаві системи числення з усього світу.

Натисніть на число

number container
1
[üks]

[один]number container
2
[kaks]

[два]number container
3
[kolm]

[три]number container
4
[neli]

[чотири]number container
5
[viis]

[п’ять]number container
6
[kuus]

[шість]number container
7
[seitse]

[сім]number container
8
[kaheksa]

[вісім]number container
9
[üheksa]

[дев’ять]number container
10
[kümme]

[десять]