© Scanrail | Dreamstime.com
© Scanrail | Dreamstime.com

ЧислаMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

Більшість мов мають системи числення, і вони можуть досить сильно відрізнятися. Прокрутіть униз, щоб відкрити та вивчити цікаві системи числення з усього світу.

Натисніть на число

number container
11
[üksteist]

[одинадцять]number container
12
[kaksteist]

[дванадцять]number container
13
[kolmteist]

[тринадцять]number container
14
[neliteist]

[чотирнадцять]number container
15
[viisteist]

[п’ятнадцять]number container
16
[kuusteist]

[шістнадцять]number container
17
[seitseteist]

[сімнадцять]number container
18
[kaheksateist]

[вісімнадцять]number container
19
[üheksateist]

[дев’ятнадцять]number container
20
[kakskümmend]

[двадцять]