• Learn vocabulary
    Learn vocabulary with 50LANGUAGES.
    Learn through your native language!

42 FREE vocabulary topics with more than 1900 words in over 50 languages - тай

Topics such as feelings, animals, sports, tools, traffic and many more ...Choose the category you want to learn

-

ความรู้สึก
kwam-róo-sèuk′ +

Сезім


-

สัตว์
sàt′ +

Жануарлар


-

กีฬา
gee-la +

Спорт


-

เพลง
playng +

Музыка


-

สำนักงาน
sǎm′-nák′-ngan +

Кеңсе


-

เครื่องดื่ม
krêuang-dèum +

Сусындар


-

คน
kon′ +

Адамдар


-

เวลา
way-la +

Уақыт


-

สิ่งแวดล้อม
sìng′-wæ̂t-láwm +

Қоршаған орта


-

บรรจุภัณฑ์
ban′-jòo′-pan′ +

Қаптама


-

เครื่องมือ
krêuang-meu +

Құралдар


-

การจราจร
gan-jà′-ra-jawn +

Көлік қозғалысы


-

ผลไม้
pǒn′-lá′-mái +

Жемістер


-

เวลาว่าง
way-la-wâng +

Бос уақыт


-

ทหาร
tá′-hǎn +

Қарулы күштер


-

เสื้อผ้า
sêua-pâ +

Киім


-

การสื่อสาร
gan-sèu-sǎn +

Қатынас


-

เทคโนโลยี
tâyk-noh-loh-yee +

Техника


-

อพาร์ทเม้นต์
à′-pât-mén′ +

Пәтер


-

อาหาร
a-hǎn +

Тамақ


-

อาชีพ
a-chêep +

Мамандықтар


-

ผัก
pàk′ +

Көкөністер


-

วัตถุ
wát′-tòo′ +

Заттар


-

การศึกษา
gan-sèuk′-sǎ +

Білім


-

ร่างกาย
râng-gai +

Дене


-

ธรรมชาติ
tam′-má′-chât +

Табиғат


-

การเงิน
gan-nguнn′ +

Қаржы


-

เฟอร์นิเจอร์
fur̶-ní′-jur̶ +

Жиһаз


-

ศาสนา
sàt-sà′-nǎ +

Дін


-

พืช
pêut +

Өсімдіктер


-

ศัพท์นามธรรม
sàp′-nam-tam′ +

Абстрактілі ұғымдар


-

เครื่องใช้ในครัว
krêuang-chái′-nai′-krua +

Асүй жабдықтары


-

วัสดุ
wát′-sà′-dòo′ +

Материалдар


-

สุขภาพ
sòok′-kà′-pâp +

Денсаулық


-

รถ
rót′ +

Автомобиль


-

ศิลปะ
sǐn′-lá′-bhà′ +

Өнер


-

เมือง
meuang +

Қала


-

สภาพอากาศ
sà′-pâp-a-gàt +

Ауа-райы


-

ช้อปปิ้ง
cháwp-bhîng′ +

Сауда


-

สถาปัตยกรรม
sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′ +

Сәулет өнері


-

สัตว์ใหญ่
sàt′-yài′ +

Ірі жануарлар


-

สัตว์ขนาดเล็ก
sàt′-kà′-nât-lék′ +

Ұсақ жануарлар
Want to learn a new language? It's so easy with 50LANGUAGES! Choose from more than 50 languages. But learn through your native language. - It's completely free!