Трафик     
交通

-

事故
shìgù

инцидент

-

自行车
zìxíngchē

велосипед

-

巴士
bāshì

автобус

-

缆车
lǎnchē

въжен лифт

-

旅居车
lǚjū chē

каравана

-

马车
mǎchē

файтон

-

塞满
sāi mǎn

претовареност

-

公路
gōnglù

селски път

-

游轮
yóulún

круизен кораб

-

死胡同
sǐhútòng

задънена улица

-

出发
chūfā

заминаване

-

紧急刹车
jǐnjí shāchē

аварийна спирачка

-

渡轮
dùlún

ферибот

-

消防车
xiāofángchē

пожарна кола

-

汽油
qìyóu

бензин

-

手刹车
shǒu shāchē

ръчна спирачка

-

直升机
zhíshēngjī

хеликоптер

-

女士自行车
nǚshì zìxíngchē

дамски велосипед

-

火车头
huǒchētóu

локомотив

-

地图
dìtú

карта

-

摩托艇
mótuō tǐng

моторница

-

山地自行车
shāndì zìxíngchē

планиски велосипед

-

关口
guānkǒu

планински проход

-

禁止超车区
jìnzhǐ chāochē qū

забрана за изпреварване

-

禁止吸烟
jìnzhǐ xīyān

за непушачи

-

单行道
dānxíng dào

еднопосочна улица

-

停车计时器
tíngchē jìshí qì

паркинг-автомат

-

乘客
chéngkè

пътник

-

喷气式客机
pēnqì shì kèjī

пътнически самолет

-

行人
xíngrén

пешеходец

-

飞机
fēijī

самолет

-

铁路桥
tiělù qiáo

железопътен мост

-

环行交通
huánxíng jiāotōng

кръгово движение

-

座位排
zuòwèi pái

ред седалки

-

滑板车
huábǎn chē

тротинетка

-

雪地车
xuě dì chē

моторна шейна

-

速度
sùdù

скорост

-

限速
xiàn sù

ограничение на скоростта

-

轮船
lúnchuán

параход

-

车站
chēzhàn

спирка

-

路牌
lùpái

уличен знак

-

童车
tóngchē

детска количка

-

地铁站
dìtiě zhàn

станция на метро

-

轨道
guǐdào

железопътна линия

-

道岔
dàochà

стрелка

-

交通阻塞
jiāotōng zǔsè

задръстване

-

火车旅行
huǒchē lǚxíng

пътуване с влак

-

运输
yùnshū

транспорт

-

三轮车
sānlúnchē

велосипед на три колела

-

卡车
kǎchē

камион

-

双向行车
shuāngxiàng xíngchē

двупосочен трафик

-

飞艇
fēitǐng

цепелин

-
事故
shìgù
инцидент

-
道口杆
dàokǒu gān
бариера

-
自行车
zìxíngchē
велосипед

-
小船
xiǎochuán
лодка

-
巴士
bāshì
автобус

-
缆车
lǎnchē
въжен лифт

-
汽车
qìchē
кола

-
旅居车
lǚjū chē
каравана

-
马车
mǎchē
файтон

-
塞满
sāi mǎn
претовареност

-
公路
gōnglù
селски път

-
游轮
yóulún
круизен кораб

-
曲线
qūxiàn
завой

-
死胡同
sǐhútòng
задънена улица

-
出发
chūfā
заминаване

-
紧急刹车
jǐnjí shāchē
аварийна спирачка

-
入口
rùkǒu
вход

-
自动扶梯
zìdòng fútī
ескалатор

-
超重行李
chāozhòng xínglǐ
свръхбагаж

-
出口
chūkǒu
изход

-
渡轮
dùlún
ферибот

-
消防车
xiāofángchē
пожарна кола

-
飞行
fēixíng
полет

-
货运车
huò yùn chē
вагон

-
汽油
qìyóu
бензин

-
手刹车
shǒu shāchē
ръчна спирачка

-
直升机
zhíshēngjī
хеликоптер

-
高速公路
gāosù gōnglù
магистрала

-
船屋
chuánwū
яхта

-
女士自行车
nǚshì zìxíngchē
дамски велосипед

-
左转弯
zuǒ zhuǎnwān
ляв завой

-
铁路道口
tiělù dàokǒu
прелез

-
火车头
huǒchētóu
локомотив

-
地图
dìtú
карта

-
地铁
dìtiě
метро

-
轻便摩托车
qīngbiànmótuōchē
мотопед

-
摩托艇
mótuō tǐng
моторница

-
摩托车
mótuō chē
мотор

-
摩托车头盔
mótuō chē tóukuī
каска

-
女摩托车驾驶员
nǚ mótuō chē jiàshǐ yuán
моторист

-
山地自行车
shāndì zìxíngchē
планиски велосипед

-
关口
guānkǒu
планински проход

-
禁止超车区
jìnzhǐ chāochē qū
забрана за изпреварване

-
禁止吸烟
jìnzhǐ xīyān
за непушачи

-
单行道
dānxíng dào
еднопосочна улица

-
停车计时器
tíngchē jìshí qì
паркинг-автомат

-
乘客
chéngkè
пътник

-
喷气式客机
pēnqì shì kèjī
пътнически самолет

-
行人
xíngrén
пешеходец

-
飞机
fēijī
самолет

-
坑洞
kēng dòng
дупка

-
螺旋桨飞机
luóxuánjiǎng fēijī
самолет

-
铁路
tiělù
релси

-
铁路桥
tiělù qiáo
железопътен мост

-
坡道
pō dào
рампа

-
优先行使
yōuxiān xíngshǐ
предимство

-
道路
dàolù
път

-
环行交通
huánxíng jiāotōng
кръгово движение

-
座位排
zuòwèi pái
ред седалки

-
滑板车
huábǎn chē
тротинетка

-
电动踏板摩托车
diàndòng tàbǎn mótuō chē
скутер

-
旅行指南
lǚxíng zhǐnán
пътен знак

-
雪橇
xuěqiāo
шейна

-
雪地车
xuě dì chē
моторна шейна

-
速度
sùdù
скорост

-
限速
xiàn sù
ограничение на скоростта

-
车站
chēzhàn
гара

-
轮船
lúnchuán
параход

-
车站
chēzhàn
спирка

-
路牌
lùpái
уличен знак

-
童车
tóngchē
детска количка

-
地铁站
dìtiě zhàn
станция на метро

-
出租车
chūzū chē
такси

-
车票
chēpiào
билет

-
行车时间表
xíngchē shíjiān biǎo
разписание

-
轨道
guǐdào
железопътна линия

-
道岔
dàochà
стрелка

-
拖拉机
tuōlājī
трактор

-
交通
jiāotōng
трафик

-
交通阻塞
jiāotōng zǔsè
задръстване

-
红绿灯
hónglǜdēng
светофар

-
交通标志
jiāotōng biāozhì
пътен знак

-
火车
huǒchē
влак

-
火车旅行
huǒchē lǚxíng
пътуване с влак

-
有轨电车
yǒu guǐ diànchē
трамвай

-
运输
yùnshū
транспорт

-
三轮车
sānlúnchē
велосипед на три колела

-
卡车
kǎchē
камион

-
双向行车
shuāngxiàng xíngchē
двупосочен трафик

-
地下通道
dìxià tōngdào
подлез

-
方向盘
fāngxiàngpán
кормило

-
飞艇
fēitǐng
цепелин