ಆರೋಗ್ಯ     
Salud

-

la ambulancia

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಾಡಿ/ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್

-

el vendaje

ಅಂಗ/ಗಾಯ ಪಟ್ಟಿ

-

la presión arterial

ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ

-

la higiene personal

ದೇಹ ಪಾಲನೆ

-

el resfriado

ನೆಗಡಿ

-

la crema

ಲೇಪ

-

la muleta

ಊರುಗೋಲು

-

el chequeo

ದೈಹಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ

-

el agotamiento

ದಣಿವು

-

la mascarilla facial

ಮುಖದ ಮುಸುಕು

-

el botiquín de emergencia

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-

la curación

ಉಪಶಮನ

-

la salud

ಆರೋಗ್ಯ

-

el audífono

ಶ್ರವಣ ಸಾಧನ

-

el hospital

ಆಸ್ಪತ್ರೆ

-

la inyección

ಸೂಜಿಮದ್ದು

-

la lesión

ಗಾಯ

-

el maquillaje

ಪ್ರಸಾಧನ

-

el masaje

ಅಂಗ ಮರ್ದನ

-

la medicina

ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ

-

el medicamento

ಔಷಧಿ

-

el mortero

ಒರಳು ಮತ್ತು ಕುಟ್ಟಣಿ

-

el protector bucal

ಬಾಯಿ ಕಾಪು

-

el cortaúñas

ಉಗುರು ಕತ್ತರಿ

-

la obesidad

ಸ್ಥೂಲಕಾಯ

-

la operación

ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

-

el dolor

ನೋವು

-

el perfume

ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ

-

la pastilla

ಮಾತ್ರೆ

-

el embarazo

ಬಸಿರು

-

la maquinilla de afeitar

ಕ್ಷೌರದ ಕತ್ತಿ

-

el afeitado

ಕ್ಷೌರ

-

la brocha de afeitar

ಕ್ಷೌರದ ಬ್ರಷ್

-

el sueño

ನಿದ್ರೆ

-

el fumador

ಧೂಮಪಾನಿ

-

la prohibición de fumar

ಧೂಮಪಾನ ನಿಷೇಧ

-

el protector solar

ಸೂರ್ಯ ಲೇಪ

-

el hisopo

ಹೀರು ಮೆತ್ತೆ

-

el cepillo de dientes

ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಬ್ರಷ್ಷು

-

la pasta de dientes

ದಂತ ಮಂಜನ

-

el palillo de dientes

ಹಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ

-

la víctima

ಬಲಿಪಶು

-

la báscula de baño

ತಕ್ಕಡಿ

-

la silla de ruedas

ಗಾಲಿಕುರ್ಚಿ

-
la ambulancia
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಾಡಿ/ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್

-
el vendaje
ಅಂಗ/ಗಾಯ ಪಟ್ಟಿ

-
el nacimiento
ಜನನ

-
la presión arterial
ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ

-
la higiene personal
ದೇಹ ಪಾಲನೆ

-
el resfriado
ನೆಗಡಿ

-
la crema
ಲೇಪ

-
la muleta
ಊರುಗೋಲು

-
el chequeo
ದೈಹಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ

-
el agotamiento
ದಣಿವು

-
la mascarilla facial
ಮುಖದ ಮುಸುಕು

-
el botiquín de emergencia
ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-
la curación
ಉಪಶಮನ

-
la salud
ಆರೋಗ್ಯ

-
el audífono
ಶ್ರವಣ ಸಾಧನ

-
el hospital
ಆಸ್ಪತ್ರೆ

-
la inyección
ಸೂಜಿಮದ್ದು

-
la lesión
ಗಾಯ

-
el maquillaje
ಪ್ರಸಾಧನ

-
el masaje
ಅಂಗ ಮರ್ದನ

-
la medicina
ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ

-
el medicamento
ಔಷಧಿ

-
el mortero
ಒರಳು ಮತ್ತು ಕುಟ್ಟಣಿ

-
el protector bucal
ಬಾಯಿ ಕಾಪು

-
el cortaúñas
ಉಗುರು ಕತ್ತರಿ

-
la obesidad
ಸ್ಥೂಲಕಾಯ

-
la operación
ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

-
el dolor
ನೋವು

-
el perfume
ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ

-
la pastilla
ಮಾತ್ರೆ

-
el embarazo
ಬಸಿರು

-
la maquinilla de afeitar
ಕ್ಷೌರದ ಕತ್ತಿ

-
el afeitado
ಕ್ಷೌರ

-
la brocha de afeitar
ಕ್ಷೌರದ ಬ್ರಷ್

-
el sueño
ನಿದ್ರೆ

-
el fumador
ಧೂಮಪಾನಿ

-
la prohibición de fumar
ಧೂಮಪಾನ ನಿಷೇಧ

-
el protector solar
ಸೂರ್ಯ ಲೇಪ

-
el hisopo
ಹೀರು ಮೆತ್ತೆ

-
el cepillo de dientes
ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಬ್ರಷ್ಷು

-
la pasta de dientes
ದಂತ ಮಂಜನ

-
el palillo de dientes
ಹಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ

-
la víctima
ಬಲಿಪಶು

-
la báscula de baño
ತಕ್ಕಡಿ

-
la silla de ruedas
ಗಾಲಿಕುರ್ಚಿ