ಅಮೂರ್ತ ಪದಗಳು     
Abstraktsed mõisted

-

valitsus

ಆಡಳಿತ

-

reklaam

ಜಾಹೀರಾತು

-

nool

ಬಾಣ

-

keeld

ನಿಷೇಧ

-

karjäär

ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ

-

keskpaik

ಕೇಂದ್ರ

-

valik

ಆಯ್ಕೆ

-

koostöö

ಸಹಯೋಗ

-

värv

ಬಣ್ಣ

-

kokkupuude

ಸಂಪರ್ಕ

-

oht

ಅಪಾಯ

-

armuavaldus

ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟನೆ

-

lagunemine

ಕ್ಷೀಣಿಸು

-

definitsioon

ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆ

-

erinevus

ವ್ಯತ್ಯಾಸ

-

raskus

ಕಷ್ಟ

-

suund

ದಿಕ್ಕು

-

avastus

ಪರಿಶೋಧನೆ

-

korralagedus

ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

-

kaugus

ದೂರ

-

vahemaa

ಅಂತರ

-

mitmekesisus

ವೈವಿಧ್ಯತೆ

-

vaev

ಪ್ರಯಾಸ

-

uurimine

ಶೋಧನೆ

-

kukkumine

ಬೀಳು

-

jõud

ಶಕ್ತಿ

-

lõhn

ಸುವಾಸನೆ

-

vabadus

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

-

kummitus

ಭೂತ

-

pool

ಅರ್ಧ

-

kõrgus

ಎತ್ತರ

-

abi

ಸಹಾಯ

-

peidupaik

ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ

-

kodumaa

ತಾಯ್ನಾಡು

-

puhtus

ಪರಿಶುದ್ಧತೆ

-

idee

ಆಲೋಚನೆ

-

illusioon

ಭ್ರಮೆ

-

fantaasia

ಕಲ್ಪನೆ

-

intelligentsus

ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ

-

kutse

ಆಹ್ವಾನ

-

õiglus

ನ್ಯಾಯ

-

valgus

ಬೆಳಕು

-

pilk

ನೋಟ

-

kaotus

ನಷ್ಟ

-

suurendus

ವರ್ಧನೆ

-

viga

ತಪ್ಪು

-

mõrv

ಕೊಲೆ

-

rahvus

ದೇಶ

-

uudsus

ಹೊಸತನ

-

võimalus

ಆಯ್ಕೆ

-

kannatlikkus

ಸಹನೆ

-

planeerimine

ಯೋಜನೆ

-

probleem

ತೊಡಕು

-

kaitse

ರಕ್ಷಣೆ

-

peegeldus

ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

-

vabariik

ಗಣತಂತ್ರ

-

risk

ಅಪಾಯ ಸಂಭವ

-

ohutus

ಸುರಕ್ಷತೆ

-

saladus

ಗುಟ್ಟು

-

sugu

ಲಿಂಗ

-

vari

ನೆರಳು

-

suurus

ಗಾತ್ರ

-

solidaarsus

ಒಗ್ಗಟ್ಟು

-

edu

ಸಾಫಲ್ಯತೆ

-

toetus

ಆಧಾರ

-

traditsioon

ಸಂಪ್ರದಾಯ

-

kaal

ತೂಕ

-
valitsus
ಆಡಳಿತ

-
reklaam
ಜಾಹೀರಾತು

-
nool
ಬಾಣ

-
keeld
ನಿಷೇಧ

-
karjäär
ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ

-
keskpaik
ಕೇಂದ್ರ

-
valik
ಆಯ್ಕೆ

-
koostöö
ಸಹಯೋಗ

-
värv
ಬಣ್ಣ

-
kokkupuude
ಸಂಪರ್ಕ

-
oht
ಅಪಾಯ

-
armuavaldus
ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟನೆ

-
lagunemine
ಕ್ಷೀಣಿಸು

-
definitsioon
ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆ

-
erinevus
ವ್ಯತ್ಯಾಸ

-
raskus
ಕಷ್ಟ

-
suund
ದಿಕ್ಕು

-
avastus
ಪರಿಶೋಧನೆ

-
korralagedus
ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

-
kaugus
ದೂರ

-
vahemaa
ಅಂತರ

-
mitmekesisus
ವೈವಿಧ್ಯತೆ

-
vaev
ಪ್ರಯಾಸ

-
uurimine
ಶೋಧನೆ

-
kukkumine
ಬೀಳು

-
jõud
ಶಕ್ತಿ

-
lõhn
ಸುವಾಸನೆ

-
vabadus
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

-
kummitus
ಭೂತ

-
pool
ಅರ್ಧ

-
kõrgus
ಎತ್ತರ

-
abi
ಸಹಾಯ

-
peidupaik
ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ

-
kodumaa
ತಾಯ್ನಾಡು

-
puhtus
ಪರಿಶುದ್ಧತೆ

-
idee
ಆಲೋಚನೆ

-
illusioon
ಭ್ರಮೆ

-
fantaasia
ಕಲ್ಪನೆ

-
intelligentsus
ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ

-
kutse
ಆಹ್ವಾನ

-
õiglus
ನ್ಯಾಯ

-
valgus
ಬೆಳಕು

-
pilk
ನೋಟ

-
kaotus
ನಷ್ಟ

-
suurendus
ವರ್ಧನೆ

-
viga
ತಪ್ಪು

-
mõrv
ಕೊಲೆ

-
rahvus
ದೇಶ

-
uudsus
ಹೊಸತನ

-
võimalus
ಆಯ್ಕೆ

-
kannatlikkus
ಸಹನೆ

-
planeerimine
ಯೋಜನೆ

-
probleem
ತೊಡಕು

-
kaitse
ರಕ್ಷಣೆ

-
peegeldus
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

-
vabariik
ಗಣತಂತ್ರ

-
risk
ಅಪಾಯ ಸಂಭವ

-
ohutus
ಸುರಕ್ಷತೆ

-
saladus
ಗುಟ್ಟು

-
sugu
ಲಿಂಗ

-
vari
ನೆರಳು

-
suurus
ಗಾತ್ರ

-
solidaarsus
ಒಗ್ಗಟ್ಟು

-
edu
ಸಾಫಲ್ಯತೆ

-
toetus
ಆಧಾರ

-
traditsioon
ಸಂಪ್ರದಾಯ

-
kaal
ತೂಕ