ಅಮೂರ್ತ ಪದಗಳು     
Abstraktsed mõisted

-

valitsus +

ಆಡಳಿತ

-

reklaam +

ಜಾಹೀರಾತು

-

nool +

ಬಾಣ

-

keeld +

ನಿಷೇಧ

-

karjäär +

ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ

-

keskpaik +

ಕೇಂದ್ರ

-

valik +

ಆಯ್ಕೆ

-

koostöö +

ಸಹಯೋಗ

-

värv +

ಬಣ್ಣ

-

kokkupuude +

ಸಂಪರ್ಕ

-

oht +

ಅಪಾಯ

-

armuavaldus +

ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟನೆ

-

lagunemine +

ಕ್ಷೀಣಿಸು

-

definitsioon +

ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆ

-

erinevus +

ವ್ಯತ್ಯಾಸ

-

raskus +

ಕಷ್ಟ

-

suund +

ದಿಕ್ಕು

-

avastus +

ಪರಿಶೋಧನೆ

-

korralagedus +

ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

-

kaugus +

ದೂರ

-

vahemaa +

ಅಂತರ

-

mitmekesisus +

ವೈವಿಧ್ಯತೆ

-

vaev +

ಪ್ರಯಾಸ

-

uurimine +

ಶೋಧನೆ

-

kukkumine +

ಬೀಳು

-

jõud +

ಶಕ್ತಿ

-

lõhn +

ಸುವಾಸನೆ

-

vabadus +

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

-

kummitus +

ಭೂತ

-

pool +

ಅರ್ಧ

-

kõrgus +

ಎತ್ತರ

-

abi +

ಸಹಾಯ

-

peidupaik +

ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ

-

kodumaa +

ತಾಯ್ನಾಡು

-

puhtus +

ಪರಿಶುದ್ಧತೆ

-

idee +

ಆಲೋಚನೆ

-

illusioon +

ಭ್ರಮೆ

-

fantaasia +

ಕಲ್ಪನೆ

-

intelligentsus +

ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ

-

kutse +

ಆಹ್ವಾನ

-

õiglus +

ನ್ಯಾಯ

-

valgus +

ಬೆಳಕು

-

pilk +

ನೋಟ

-

kaotus +

ನಷ್ಟ

-

suurendus +

ವರ್ಧನೆ

-

viga +

ತಪ್ಪು

-

mõrv +

ಕೊಲೆ

-

rahvus +

ದೇಶ

-

uudsus +

ಹೊಸತನ

-

võimalus +

ಆಯ್ಕೆ

-

kannatlikkus +

ಸಹನೆ

-

planeerimine +

ಯೋಜನೆ

-

probleem +

ತೊಡಕು

-

kaitse +

ರಕ್ಷಣೆ

-

peegeldus +

ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

-

vabariik +

ಗಣತಂತ್ರ

-

risk +

ಅಪಾಯ ಸಂಭವ

-

ohutus +

ಸುರಕ್ಷತೆ

-

saladus +

ಗುಟ್ಟು

-

sugu +

ಲಿಂಗ

-

vari +

ನೆರಳು

-

suurus +

ಗಾತ್ರ

-

solidaarsus +

ಒಗ್ಗಟ್ಟು

-

edu +

ಸಾಫಲ್ಯತೆ

-

toetus +

ಆಧಾರ

-

traditsioon +

ಸಂಪ್ರದಾಯ

-

kaal +

ತೂಕ

-
valitsus
ಆಡಳಿತ

-
reklaam
ಜಾಹೀರಾತು

-
nool
ಬಾಣ

-
keeld
ನಿಷೇಧ

-
karjäär
ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ

-
keskpaik
ಕೇಂದ್ರ

-
valik
ಆಯ್ಕೆ

-
koostöö
ಸಹಯೋಗ

-
värv
ಬಣ್ಣ

-
kokkupuude
ಸಂಪರ್ಕ

-
oht
ಅಪಾಯ

-
armuavaldus
ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟನೆ

-
lagunemine
ಕ್ಷೀಣಿಸು

-
definitsioon
ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆ

-
erinevus
ವ್ಯತ್ಯಾಸ

-
raskus
ಕಷ್ಟ

-
suund
ದಿಕ್ಕು

-
avastus
ಪರಿಶೋಧನೆ

-
korralagedus
ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

-
kaugus
ದೂರ

-
vahemaa
ಅಂತರ

-
mitmekesisus
ವೈವಿಧ್ಯತೆ

-
vaev
ಪ್ರಯಾಸ

-
uurimine
ಶೋಧನೆ

-
kukkumine
ಬೀಳು

-
jõud
ಶಕ್ತಿ

-
lõhn
ಸುವಾಸನೆ

-
vabadus
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

-
kummitus
ಭೂತ

-
pool
ಅರ್ಧ

-
kõrgus
ಎತ್ತರ

-
abi
ಸಹಾಯ

-
peidupaik
ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ

-
kodumaa
ತಾಯ್ನಾಡು

-
puhtus
ಪರಿಶುದ್ಧತೆ

-
idee
ಆಲೋಚನೆ

-
illusioon
ಭ್ರಮೆ

-
fantaasia
ಕಲ್ಪನೆ

-
intelligentsus
ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ

-
kutse
ಆಹ್ವಾನ

-
õiglus
ನ್ಯಾಯ

-
valgus
ಬೆಳಕು

-
pilk
ನೋಟ

-
kaotus
ನಷ್ಟ

-
suurendus
ವರ್ಧನೆ

-
viga
ತಪ್ಪು

-
mõrv
ಕೊಲೆ

-
rahvus
ದೇಶ

-
uudsus
ಹೊಸತನ

-
võimalus
ಆಯ್ಕೆ

-
kannatlikkus
ಸಹನೆ

-
planeerimine
ಯೋಜನೆ

-
probleem
ತೊಡಕು

-
kaitse
ರಕ್ಷಣೆ

-
peegeldus
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

-
vabariik
ಗಣತಂತ್ರ

-
risk
ಅಪಾಯ ಸಂಭವ

-
ohutus
ಸುರಕ್ಷತೆ

-
saladus
ಗುಟ್ಟು

-
sugu
ಲಿಂಗ

-
vari
ನೆರಳು

-
suurus
ಗಾತ್ರ

-
solidaarsus
ಒಗ್ಗಟ್ಟು

-
edu
ಸಾಫಲ್ಯತೆ

-
toetus
ಆಧಾರ

-
traditsioon
ಸಂಪ್ರದಾಯ

-
kaal
ತೂಕ