ಸಂಗೀತ     
Muusika

-

akordion +

ಅಕ್ಕಾರ್ಡಿಯನ್

-

balalaika +

ಬಲಲೈಕಾ

-

ansambel +

ವಾದ್ಯ ವೃಂದ

-

bandžo +

ಬಾಂಜೊ

-

klarnet +

ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್

-

kontsert +

ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ

-

trumm +

ಮದ್ದಲೆ

-

löökriistad +

ತಾಳ ವಾದ್ಯಗಳು

-

flööt +

ಕೊಳಲು

-

tiibklaver +

ಪಿಯಾನೊ

-

kitarr +

ಗಿಟಾರ್

-

saal +

ಸಭಾಂಗಣ

-

klahvpill +

ಕೀಲಿ ಮಣೆ

-

suupill +

ಮೌತ್ ಆರ್ಗನ್

-

muusika +

ಸಂಗೀತ

-

noodipult +

ಸಂಗೀತದ ಹಾಳೆಯ ನಿಲುವು

-

noot +

ಸ್ವರ

-

orel +

ಆರ್ಗನ್

-

klaver +

ಪಿಯಾನೊ

-

saksofon +

ಸ್ಯಾಕ್ಸೊಫೋನ್

-

laulja +

ಹಾಡುಗಾರ

-

keel +

ತಂತಿ

-

trompet +

ತುತ್ತೂರಿ

-

trompetist +

ತುತ್ತೂರಿ ಊದುವವನು

-

viiul +

ಪಿಟೀಲು

-

viiulikast +

ಪಿಟೀಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-

ksülofon +

ಸೈಲೋಫೋನ್

-
akordion
ಅಕ್ಕಾರ್ಡಿಯನ್

-
balalaika
ಬಲಲೈಕಾ

-
ansambel
ವಾದ್ಯ ವೃಂದ

-
bandžo
ಬಾಂಜೊ

-
klarnet
ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್

-
kontsert
ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ

-
trumm
ಮದ್ದಲೆ

-
löökriistad
ತಾಳ ವಾದ್ಯಗಳು

-
flööt
ಕೊಳಲು

-
tiibklaver
ಪಿಯಾನೊ

-
kitarr
ಗಿಟಾರ್

-
saal
ಸಭಾಂಗಣ

-
klahvpill
ಕೀಲಿ ಮಣೆ

-
suupill
ಮೌತ್ ಆರ್ಗನ್

-
muusika
ಸಂಗೀತ

-
noodipult
ಸಂಗೀತದ ಹಾಳೆಯ ನಿಲುವು

-
noot
ಸ್ವರ

-
orel
ಆರ್ಗನ್

-
klaver
ಪಿಯಾನೊ

-
saksofon
ಸ್ಯಾಕ್ಸೊಫೋನ್

-
laulja
ಹಾಡುಗಾರ

-
keel
ತಂತಿ

-
trompet
ತುತ್ತೂರಿ

-
trompetist
ತುತ್ತೂರಿ ಊದುವವನು

-
viiul
ಪಿಟೀಲು

-
viiulikast
ಪಿಟೀಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-
ksülofon
ಸೈಲೋಫೋನ್