ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು     
Väikesed loomad

-

sipelgas +

ಇರುವೆ

-

mardikas +

ಜೀರುಂಡೆ

-

lind +

ಪಕ್ಷಿ

-

linnupuur +

ಪಕ್ಷಿ ಪಂಜರ

-

pesakast +

ಪಕ್ಷಿ ಗೂಡು

-

kimalane +

ಹೆಜ್ಜೇನು

-

liblikas +

ಚಿಟ್ಟೆ

-

tõuk +

ಕಂಬಳಿ ಹುಳು

-

sajajalgne +

ಜರಿ

-

krabi +

ಏಡಿ

-

kärbes +

ನೊಣ

-

konn +

ಕಪ್ಪೆ

-

kuldkala +

ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಮೀನು

-

rohutirts +

ಮಿಡಿತೆ

-

merisiga +

ಗಿನಿಯಿಲಿ

-

hamster +

ಹ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟರ್

-

siil +

ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ

-

koolibri +

ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಪಕ್ಷಿ

-

iguaan +

ಉಡ

-

putukas +

ಕೀಟ

-

millimallikas +

ಲೋಳೆ ಮೀನು

-

kassipoeg +

ಬೆಕ್ಕಿನಮರಿ

-

lepatriinu +

ಲೇಡಿಬಗ್

-

sisalik +

ಹಲ್ಲಿ

-

lehetäi +

ಹೇನು

-

ümiseja +

ಮಾರ್ಮಟ್

-

sääsk +

ಸೊಳ್ಳೆ

-

hiir +

ಇಲಿ

-

auster +

ಸಿಂಪಿ

-

skorpion +

ಚೇಳು

-

merihobu +

ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-

merikarp +

ಚಿಪ್ಪು

-

krevett +

ಸೀಗಡಿ

-

ämblik +

ಜೇಡ

-

ämblikuvõrk +

ಜೇಡರ ಬಲೆ

-

meritäht +

ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನು

-

herilane +

ಕಣಜ

-
sipelgas
ಇರುವೆ

-
mardikas
ಜೀರುಂಡೆ

-
lind
ಪಕ್ಷಿ

-
linnupuur
ಪಕ್ಷಿ ಪಂಜರ

-
pesakast
ಪಕ್ಷಿ ಗೂಡು

-
kimalane
ಹೆಜ್ಜೇನು

-
liblikas
ಚಿಟ್ಟೆ

-
tõuk
ಕಂಬಳಿ ಹುಳು

-
sajajalgne
ಜರಿ

-
krabi
ಏಡಿ

-
kärbes
ನೊಣ

-
konn
ಕಪ್ಪೆ

-
kuldkala
ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಮೀನು

-
rohutirts
ಮಿಡಿತೆ

-
merisiga
ಗಿನಿಯಿಲಿ

-
hamster
ಹ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟರ್

-
siil
ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ

-
koolibri
ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಪಕ್ಷಿ

-
iguaan
ಉಡ

-
putukas
ಕೀಟ

-
millimallikas
ಲೋಳೆ ಮೀನು

-
kassipoeg
ಬೆಕ್ಕಿನಮರಿ

-
lepatriinu
ಲೇಡಿಬಗ್

-
sisalik
ಹಲ್ಲಿ

-
lehetäi
ಹೇನು

-
ümiseja
ಮಾರ್ಮಟ್

-
sääsk
ಸೊಳ್ಳೆ

-
hiir
ಇಲಿ

-
auster
ಸಿಂಪಿ

-
skorpion
ಚೇಳು

-
merihobu
ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-
merikarp
ಚಿಪ್ಪು

-
krevett
ಸೀಗಡಿ

-
ämblik
ಜೇಡ

-
ämblikuvõrk
ಜೇಡರ ಬಲೆ

-
meritäht
ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನು

-
herilane
ಕಣಜ