ಕಟ್ಟುಗಳು     
包装

-

アルミ箔
arumi haku

ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತೆಳುಹಾಳೆ

-


taru

ಪೀಪಾಯಿ

-


bin

ಸೀಸೆ

-


hako

ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-

チョコレートの箱
chokorēto no hako

ಚಾಕೋಲೆಟ್ ಡಬ್ಬಿ

-

段ボール
dan bōru

ರಟ್ಟು ಕಾಗದ

-

中身
nakami

ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು

-

かご
kago

ತೆರಪು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-

封筒
fūtō

ಲಕೋಟೆ

-

金属製の箱
kinzoku-sei no hako

ಲೋಹದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-

石油ドラム缶
sekiyu doramukan

ಎಣ್ಣೆ ಕೊಳಗ

-

包装
hōsō

ಸುತ್ತುವ ವಸ್ತು

-


kami

ಕಾಗದ

-

紙袋
kamibukuro

ಕಾಗದದ ಚೀಲ

-

プラスチック
purasuchikku

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್

-

錫/缶
suzu/ kan

ಲೋಹದ ಡಬ್ಬಿ

-

トートバッグ
tōtobaggu

ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-

ワイン樽
waintaru

ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸದ ಪೀಪಾಯಿ

-

ワインボトル
wain botoru

ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸದ ಸೀಸೆ

-

木箱
kibako

ಮರದ ಡಬ್ಬ

-
アルミ箔
arumi haku
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತೆಳುಹಾಳೆ

-

taru
ಪೀಪಾಯಿ

-
手提げかご
tesage kago
ಬುಟ್ಟಿ

-

bin
ಸೀಸೆ

-

hako
ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-
チョコレートの箱
chokorēto no hako
ಚಾಕೋಲೆಟ್ ಡಬ್ಬಿ

-
段ボール
dan bōru
ರಟ್ಟು ಕಾಗದ

-
中身
nakami
ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು

-
かご
kago
ತೆರಪು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-
封筒
fūtō
ಲಕೋಟೆ

-
結び目
musubime
ಗಂಟು

-
金属製の箱
kinzoku-sei no hako
ಲೋಹದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-
石油ドラム缶
sekiyu doramukan
ಎಣ್ಣೆ ಕೊಳಗ

-
包装
hōsō
ಸುತ್ತುವ ವಸ್ತು

-

kami
ಕಾಗದ

-
紙袋
kamibukuro
ಕಾಗದದ ಚೀಲ

-
プラスチック
purasuchikku
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್

-
錫/缶
suzu/ kan
ಲೋಹದ ಡಬ್ಬಿ

-
トートバッグ
tōtobaggu
ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-
ワイン樽
waintaru
ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸದ ಪೀಪಾಯಿ

-
ワインボトル
wain botoru
ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸದ ಸೀಸೆ

-
木箱
kibako
ಮರದ ಡಬ್ಬ