ಆಟಗಳು

ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 2 ಆಯ್ಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 3 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ : 6 ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ : ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ

0

0

ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ!
ಏನು ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ?
Avanē nanna snēhitanannu
avaḷu nanna snēhitanannu prītisuttāḷe.
Nanto
kanojo wa nanto watashi no yūjin o aishite iru.
Kaḍimeyāgi
avanu sāgisalu sādhyavilla ā cīlavannu.
Karōjite
kare wa karōjite sono baggu o hakobu koto ga dekiru.
Hejje hejjege
nam‘ma sṭārṭap hejje hejjege vistarisalu icchisuttade.
Dankai-teki ni
watashitachi no sutātoappu wa dankai-teki ni kakudai shitai.