ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು     
Materialer

-

en messing

ಹಿತ್ತಾಳೆ

-

en sement

ಸಿಮೆಂಟ್

-

en keramikk

ಪಿಂಗಾಣಿ

-

en klut

ಅರಿವೆ

-

et stoff

ಬಟ್ಟೆ

-

ei bomull

ಹತ್ತಿ

-

et krystall

ಹರಳು

-

smuss

ಕೊಳೆ

-

et lim

ಗೋಂದು

-

et lær

ಚರ್ಮ

-

et metall

ಲೋಹ

-

en/ei olje

ಎಣ್ಣೆ

-

et pulver

ಹುಡಿ

-

et salt

ಉಪ್ಪು

-

en sand

ಮರಳು

-

et skrap

ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ

-

et sølv

ಬೆಳ್ಳಿ

-

en stein

ಕಲ್ಲು

-

en halm

ಒಣ ಹುಲ್ಲು

-

en ved

ಮರ

-

ei ull

ಉಣ್ಣೆ

-
en messing
ಹಿತ್ತಾಳೆ

-
en sement
ಸಿಮೆಂಟ್

-
en keramikk
ಪಿಂಗಾಣಿ

-
en klut
ಅರಿವೆ

-
et stoff
ಬಟ್ಟೆ

-
ei bomull
ಹತ್ತಿ

-
et krystall
ಹರಳು

-
smuss
ಕೊಳೆ

-
et lim
ಗೋಂದು

-
et lær
ಚರ್ಮ

-
et metall
ಲೋಹ

-
en/ei olje
ಎಣ್ಣೆ

-
et pulver
ಹುಡಿ

-
et salt
ಉಪ್ಪು

-
en sand
ಮರಳು

-
et skrap
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ

-
et sølv
ಬೆಳ್ಳಿ

-
en stein
ಕಲ್ಲು

-
en halm
ಒಣ ಹುಲ್ಲು

-
en ved
ಮರ

-
ei ull
ಉಣ್ಣೆ