ಆಟಗಳು

ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 2 ಆಯ್ಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 3 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ : 6 ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ : ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ

0

0

ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ!
ಏನು ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ?
ಬೇಗನೆಯಾದ
ಬೇಗನಿರುವ ಕಲಿಕೆ
tidlig
tidlig læring
ಪೂರ್ಣವಾದ
ಪೂರ್ಣವಾದ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರು
fullvoksen
fullvoksne ungdommer
ಕುರುಡಾದ
ಕುರುಡಾದ ಕೂದಲು
krøllete
krøllete hår