Trafikk     
交通

-

缆车
lǎnchē

ein gondolbane

-

公路
gōnglù

ein landeveg

-

游轮
yóulún

eit cruiseskip

-

入口
rùkǒu

ei innkøyring

-

出口
chūkǒu

ei utkøyring

-

关口
guānkǒu

ein fjellovergang

-

单行道
dānxíng dào

ei einvegskøyring

-

乘客
chéngkè

ein passasjer

-

行人
xíngrén

ein fotgjengar

-

坡道
pō dào

ei avkøyring

-

限速
xiàn sù

ei fartsgrense

-

车站
chēzhàn

ein togstasjon

-

车站
chēzhàn

ein haldeplass

-

路牌
lùpái

eit vegskilt

-

童车
tóngchē

ei barnevogn

-

地铁站
dìtiě zhàn

ein t-banestasjon

-

运输
yùnshū

ein transport

-

三轮车
sānlúnchē

ein trehjulssykkel

-

卡车
kǎchē

ein lastebil

-

飞艇
fēitǐng

eit luftskip

-
事故
shìgù
ei ulukke

-
道口杆
dàokǒu gān
ein bom

-
自行车
zìxíngchē
ein sykkel

-
小船
xiǎochuán
ein båt

-
巴士
bāshì
ein buss

-
缆车
lǎnchē
ein gondolbane

-
汽车
qìchē
ein bil

-
旅居车
lǚjū chē
ei campingvogn

-
马车
mǎchē
ei kjerre

-
塞满
sāi mǎn
ein kork

-
公路
gōnglù
ein landeveg

-
游轮
yóulún
eit cruiseskip

-
曲线
qūxiàn
ein sving

-
死胡同
sǐhútòng
ein blindveg

-
出发
chūfā
ei avreise

-
紧急刹车
jǐnjí shāchē
ein naudbrems

-
入口
rùkǒu
ei innkøyring

-
自动扶梯
zìdòng fútī
ei rulletrapp

-
超重行李
chāozhòng xínglǐ
ei overvekt

-
出口
chūkǒu
ei utkøyring

-
渡轮
dùlún
ei ferje

-
消防车
xiāofángchē
ein brannbil

-
飞行
fēixíng
ei flyging

-
货运车
huò yùn chē
ei godsvogn

-
汽油
qìyóu
ein bensin

-
手刹车
shǒu shāchē
ein handbrems

-
直升机
zhíshēngjī
eit helikopter

-
高速公路
gāosù gōnglù
ein motorveg

-
船屋
chuánwū
ein husbåt

-
女士自行车
nǚshì zìxíngchē
ein damesykkel

-
左转弯
zuǒ zhuǎnwān
ein venstresving

-
铁路道口
tiělù dàokǒu
ein jarnbaneovergang

-
火车头
huǒchētóu
eit lokomotiv

-
地图
dìtú
eit kart

-
地铁
dìtiě
ein t-bane

-
轻便摩托车
qīngbiànmótuōchē
ein moped

-
摩托艇
mótuō tǐng
ein motorbåt

-
摩托车
mótuō chē
ein motorsykkel

-
摩托车头盔
mótuō chē tóukuī
ein motorsykkelhjelm

-
女摩托车驾驶员
nǚ mótuō chē jiàshǐ yuán
ein motorsyklist

-
山地自行车
shāndì zìxíngchē
ein terrengsykkel

-
关口
guānkǒu
ein fjellovergang

-
禁止超车区
jìnzhǐ chāochē qū
eit forbikøyringsforbod

-
禁止吸烟
jìnzhǐ xīyān
eit røykjeforbod

-
单行道
dānxíng dào
ei einvegskøyring

-
停车计时器
tíngchē jìshí qì
eit parkometer

-
乘客
chéngkè
ein passasjer

-
喷气式客机
pēnqì shì kèjī
eit passasjerfly

-
行人
xíngrén
ein fotgjengar

-
飞机
fēijī
eit fly

-
坑洞
kēng dòng
eit hol

-
螺旋桨飞机
luóxuánjiǎng fēijī
eit propellfly

-
铁路
tiělù
ei skeine

-
铁路桥
tiělù qiáo
ei jarnbanebru

-
坡道
pō dào
ei avkøyring

-
优先行使
yōuxiān xíngshǐ
ein forkøyrsrett

-
道路
dàolù
ein veg

-
环行交通
huánxíng jiāotōng
ei rundkøyring

-
座位排
zuòwèi pái
ei seterad

-
滑板车
huábǎn chē
ein sparkesykkel

-
电动踏板摩托车
diàndòng tàbǎn mótuō chē
ein moped

-
旅行指南
lǚxíng zhǐnán
eit vegskilt

-
雪橇
xuěqiāo
ein slede

-
雪地车
xuě dì chē
ein snøskuter

-
速度
sùdù
ein fart

-
限速
xiàn sù
ei fartsgrense

-
车站
chēzhàn
ein togstasjon

-
轮船
lúnchuán
ein dampbåt

-
车站
chēzhàn
ein haldeplass

-
路牌
lùpái
eit vegskilt

-
童车
tóngchē
ei barnevogn

-
地铁站
dìtiě zhàn
ein t-banestasjon

-
出租车
chūzū chē
ei drosje

-
车票
chēpiào
ein billett

-
行车时间表
xíngchē shíjiān biǎo
ein rutetabell

-
轨道
guǐdào
eit spor

-
道岔
dàochà
ein pens

-
拖拉机
tuōlājī
ein traktor

-
交通
jiāotōng
ein trafikk

-
交通阻塞
jiāotōng zǔsè
ein trafikkork

-
红绿灯
hónglǜdēng
eit lyskryss

-
交通标志
jiāotōng biāozhì
eit trafikkskilt

-
火车
huǒchē
eit tog

-
火车旅行
huǒchē lǚxíng
ein togtur

-
有轨电车
yǒu guǐ diànchē
ein trikk

-
运输
yùnshū
ein transport

-
三轮车
sānlúnchē
ein trehjulssykkel

-
卡车
kǎchē
ein lastebil

-
双向行车
shuāngxiàng xíngchē
ein tovegstrafikk

-
地下通道
dìxià tōngdào
ein undergang

-
方向盘
fāngxiàngpán
eit ratt

-
飞艇
fēitǐng
eit luftskip