கலைகள்     
Kuns

-

applous +

கைதட்டல்

-

kunste +

கலை

-

buiging +

வணங்குதல்

-

kwas +

தூரிகை

-

inkleurboek +

வண்ணமடிக்கும் புத்தகம்

-

danser +

நடனமாது

-

tekening +

சித்திரம்

-

gallery +

கலைக்கூடம்

-

glasvenster +

கண்ணாடி ஜன்னல்

-

graffiti +

பொது சுவற்றில் எழுதப்பட்டவை

-

kunshandwerk +

கைவினைக் கலை

-

mosaïek +

மொசைக்

-

muurskildery +

சுவர்ச் சித்திரங்கள்

-

museum +

அருங்காட்சியகம்

-

opvoering +

செயல்திறன்

-

prent +

படம்

-

gedig +

கவிதை

-

beeld +

சிற்பம்

-

lied +

பாட்டு

-

standbeeld +

சிலை

-

waterverf +

நீர் வண்ணங்கள்

-
applous
கைதட்டல்

-
kunste
கலை

-
buiging
வணங்குதல்

-
kwas
தூரிகை

-
inkleurboek
வண்ணமடிக்கும் புத்தகம்

-
danser
நடனமாது

-
tekening
சித்திரம்

-
gallery
கலைக்கூடம்

-
glasvenster
கண்ணாடி ஜன்னல்

-
graffiti
பொது சுவற்றில் எழுதப்பட்டவை

-
kunshandwerk
கைவினைக் கலை

-
mosaïek
மொசைக்

-
muurskildery
சுவர்ச் சித்திரங்கள்

-
museum
அருங்காட்சியகம்

-
opvoering
செயல்திறன்

-
prent
படம்

-
gedig
கவிதை

-
beeld
சிற்பம்

-
lied
பாட்டு

-
standbeeld
சிலை

-
waterverf
நீர் வண்ணங்கள்