கட்டிடக்கலை     
Argitektuur

-

argitektuur +

கட்டிடக்கலை

-

arena +

அரங்கம்

-

skuur +

தானிய களஞ்சியம்

-

barok +

ஒருவகைக் கட்டட பாணி

-

bousteen +

தொகுதி

-

baksteenhuis +

செங்கல் வீடு

-

brug +

பாலம்

-

gebou +

கட்டடம்

-

kasteel +

அரண்மனை

-

katedraal +

தேவாலயம்

-

kolom +

பத்தி

-

bouterrein +

கட்டுமானத் தளம்

-

koepel +

குவிந்த கூரை (மண்டபம்

-

fasade +

கட்டிடத்தின் முகப்பு

-

sokkerstadion +

கால்பந்து மைதானம்

-

fort +

கோட்டை

-

gewel +

கேபிள்

-

hek +

வாயிற் கதவு

-

vakwerkhuis +

அரைமர வீடு

-

vuurtoring +

கலங்கரை விளக்கம்

-

monument +

நினைவுச் சின்னம்

-

moskee +

மசூதி

-

gedenknaald +

சதுரத் தூபி

-

kantoorgebou +

அலுவலக கட்டிடம்

-

dak +

கூரை

-

murasie +

சிதைவு

-

steier +

சாரம்

-

wolkekrabber +

பல மாடிக் கட்டிடம்

-

hangbrug +

தொங்கு பாலம்

-

teël +

தரை ஓடு

-
argitektuur
கட்டிடக்கலை

-
arena
அரங்கம்

-
skuur
தானிய களஞ்சியம்

-
barok
ஒருவகைக் கட்டட பாணி

-
bousteen
தொகுதி

-
baksteenhuis
செங்கல் வீடு

-
brug
பாலம்

-
gebou
கட்டடம்

-
kasteel
அரண்மனை

-
katedraal
தேவாலயம்

-
kolom
பத்தி

-
bouterrein
கட்டுமானத் தளம்

-
koepel
குவிந்த கூரை (மண்டபம்

-
fasade
கட்டிடத்தின் முகப்பு

-
sokkerstadion
கால்பந்து மைதானம்

-
fort
கோட்டை

-
gewel
கேபிள்

-
hek
வாயிற் கதவு

-
vakwerkhuis
அரைமர வீடு

-
vuurtoring
கலங்கரை விளக்கம்

-
monument
நினைவுச் சின்னம்

-
moskee
மசூதி

-
gedenknaald
சதுரத் தூபி

-
kantoorgebou
அலுவலக கட்டிடம்

-
dak
கூரை

-
murasie
சிதைவு

-
steier
சாரம்

-
wolkekrabber
பல மாடிக் கட்டிடம்

-
hangbrug
தொங்கு பாலம்

-
teël
தரை ஓடு