தொழில்நுட்பம்     
Tecnologia

-

la manxa +

காற்றடிக்கும் குழாய்

-

la fotografia aèria +

வான்வழி நிழற்படம்

-

el coixinet de boles +

தாங்கிப் பந்து

-

la bateria +

மின்கலன்

-

la cadena de bicicleta +

சைக்கிள் சங்கிலி

-

el cable +

கேபிள்

-

el rodet de cable +

வடச்சுருள்

-

la càmera +

கேமரா

-

el casset +

ஒலிப் பேழை

-

el carregador +

மின்னூட்டி

-

la cabina del pilot +

விமான ஓட்டி இருக்கை பகுதி

-

la roda dentada +

பற்சக்கரம்

-

el pany de combinació +

எண்வரிசைப் பூட்டு

-

l'ordinador +

கணினி

-

la grua +

க்ரேன் இயந்திரம்

-

l'escriptori +

மேசைக் கணினி

-

la plataforma petrolífera +

தோண்டும் ரிக்

-

la unitat +

இயக்கி

-

el dvd +

டிவிடி

-

el motor elèctric +

மின்னோடி

-

l'energia +

மின்சக்தி

-

l'excavadora +

தோண்டு பொறி

-

el fax +

தொலைநகல் இயந்திரம்

-

la càmera de cinema +

பட ஒளிப்பதிவுக் கருவி

-

el disquet +

நெகிழ் வட்டு

-

les ulleres +

மூக்குக் கண்ணாடி

-

el disc dur +

நிலைவட்டு

-

la palanca de comandament +

இயக்குப்பிடி

-

la tecla +

சாவி

-

l'aterratge +

இறங்குதல்

-

l'ordinador portàtil +

மடிக்கணினி

-

la talladora de gespa +

புல்தரைச் செதுக்கி

-

la lent +

காமரா கண்ணாடி

-

la màquina +

எந்திரம்

-

l'hèlix +

கடல் உந்தி

-

la mina +

சுரங்கம்

-

el lladre +

பல மின் இணைப்பு பொருந்துவாய்

-

la impressora +

அச்சுப்பொறி

-

el programa +

கணினி நிரல்

-

l'hèlix +

உந்தி

-

la bomba +

விசைக்குழாய்

-

el tocadiscs +

ரெக்கார்ட்களை ஒலிக்கும் கருவி

-

el comandament a distància +

தொலைக் கட்டுப்பாடு

-

el robot +

இயந்திர மனிதன்

-

l'antena de satèl·lit +

செயற்கைக்கோள் அலைக்கம்பம்

-

la màquina de cosir +

தையல் இயந்திரம்

-

la pel·lícula de diapositives +

ஸ்லைடு படம்

-

la tecnologia solar +

சூரியத் தொழில்நுட்பம்

-

la nau espacial +

விண்கலம்

-

la compactadora +

வெப்ப உருளி

-

la suspensió +

இடைநிறுத்தல்

-

l'interruptor +

ஸ்விட்ச்

-

la cinta mètrica +

அளவு நாடா

-

la tecnologia +

தொழில்நுட்பம்

-

el telèfon +

தொலை பேசி

-

el teleobjectiu +

தொலை நிழற்பட கண்ணாடி

-

el telescopi +

தொலைநோக்கி

-

la memòria USB +

யு எஸ் பி ஃபிளாஷ் இயக்கி

-

la vàlvula +

அடைப்பிதழ்

-

la càmera de vídeo +

வீடியோ கேமரா

-

la tensió +

மின்னழுத்தம்

-

la roda d'aigua +

நீர்ச் சக்கரம்

-

la turbina eòlica +

காற்றாலை விசையாழி

-

el molí de vent +

காற்றாலை

-
la manxa
காற்றடிக்கும் குழாய்

-
la fotografia aèria
வான்வழி நிழற்படம்

-
el coixinet de boles
தாங்கிப் பந்து

-
la bateria
மின்கலன்

-
la cadena de bicicleta
சைக்கிள் சங்கிலி

-
el cable
கேபிள்

-
el rodet de cable
வடச்சுருள்

-
la càmera
கேமரா

-
el casset
ஒலிப் பேழை

-
el carregador
மின்னூட்டி

-
la cabina del pilot
விமான ஓட்டி இருக்கை பகுதி

-
la roda dentada
பற்சக்கரம்

-
el pany de combinació
எண்வரிசைப் பூட்டு

-
l'ordinador
கணினி

-
la grua
க்ரேன் இயந்திரம்

-
l'escriptori
மேசைக் கணினி

-
la plataforma petrolífera
தோண்டும் ரிக்

-
la unitat
இயக்கி

-
el dvd
டிவிடி

-
el motor elèctric
மின்னோடி

-
l'energia
மின்சக்தி

-
l'excavadora
தோண்டு பொறி

-
el fax
தொலைநகல் இயந்திரம்

-
la càmera de cinema
பட ஒளிப்பதிவுக் கருவி

-
el disquet
நெகிழ் வட்டு

-
les ulleres
மூக்குக் கண்ணாடி

-
el disc dur
நிலைவட்டு

-
la palanca de comandament
இயக்குப்பிடி

-
la tecla
சாவி

-
l'aterratge
இறங்குதல்

-
l'ordinador portàtil
மடிக்கணினி

-
la talladora de gespa
புல்தரைச் செதுக்கி

-
la lent
காமரா கண்ணாடி

-
la màquina
எந்திரம்

-
l'hèlix
கடல் உந்தி

-
la mina
சுரங்கம்

-
el lladre
பல மின் இணைப்பு பொருந்துவாய்

-
la impressora
அச்சுப்பொறி

-
el programa
கணினி நிரல்

-
l'hèlix
உந்தி

-
la bomba
விசைக்குழாய்

-
el tocadiscs
ரெக்கார்ட்களை ஒலிக்கும் கருவி

-
el comandament a distància
தொலைக் கட்டுப்பாடு

-
el robot
இயந்திர மனிதன்

-
l'antena de satèl·lit
செயற்கைக்கோள் அலைக்கம்பம்

-
la màquina de cosir
தையல் இயந்திரம்

-
la pel·lícula de diapositives
ஸ்லைடு படம்

-
la tecnologia solar
சூரியத் தொழில்நுட்பம்

-
la nau espacial
விண்கலம்

-
la compactadora
வெப்ப உருளி

-
la suspensió
இடைநிறுத்தல்

-
l'interruptor
ஸ்விட்ச்

-
la cinta mètrica
அளவு நாடா

-
la tecnologia
தொழில்நுட்பம்

-
el telèfon
தொலை பேசி

-
el teleobjectiu
தொலை நிழற்பட கண்ணாடி

-
el telescopi
தொலைநோக்கி

-
la memòria USB
யு எஸ் பி ஃபிளாஷ் இயக்கி

-
la vàlvula
அடைப்பிதழ்

-
la càmera de vídeo
வீடியோ கேமரா

-
la tensió
மின்னழுத்தம்

-
la roda d'aigua
நீர்ச் சக்கரம்

-
la turbina eòlica
காற்றாலை விசையாழி

-
el molí de vent
காற்றாலை