மதம்     
Religió

-

la Pasqua +

ஈஸ்டர்

-

l'ou de Pasqua +

ஈஸ்டர் முட்டை

-

l'àngel +

தேவதூதன்

-

la campana +

மணி

-

la Bíblia +

பைபிள்

-

el bisbe +

பாதிரியார்

-

la benedicció +

ஆசிர்வாதம்

-

el budisme +

புத்தமதம்

-

el cristianisme +

கிறிஸ்துவ மதம்

-

el regal de Nadal +

கிறிஸ்துமஸ் பரிசு

-

l'arbre de Nadal +

கிறிஸ்துமஸ் மரம்

-

l'església +

தேவாலயம்

-

el taüt +

சவப்பெட்டி

-

la creació +

உருவாக்கம்

-

el crucifix +

அறையப்பட்ட ஏசுவைக் கொண்ட சிலுவை

-

el diable +

பிசாசு

-

el Déu +

கடவுள்

-

l'hinduisme +

இந்து மதம்

-

l'islam +

இஸ்லாமியம்

-

el judaisme +

யூத மதம்

-

la meditació +

தியானம்

-

la mòmia +

பதம் செய்யப்பட்ட சடலம்

-

el musulmà +

முஸ்லீம்

-

el Papa +

போப்பாண்டவர்

-

l'oració +

பிரார்த்தனை

-

el sacerdot +

மதகுரு

-

la religió +

மதம்

-

el servei religiós +

கத்தோலிக்க மத பூஜை

-

la sinagoga +

ஜெபக்கூடம்

-

el temple +

கோவில்

-

la tomba +

கல்லறை

-
la Pasqua
ஈஸ்டர்

-
l'ou de Pasqua
ஈஸ்டர் முட்டை

-
l'àngel
தேவதூதன்

-
la campana
மணி

-
la Bíblia
பைபிள்

-
el bisbe
பாதிரியார்

-
la benedicció
ஆசிர்வாதம்

-
el budisme
புத்தமதம்

-
el cristianisme
கிறிஸ்துவ மதம்

-
el regal de Nadal
கிறிஸ்துமஸ் பரிசு

-
l'arbre de Nadal
கிறிஸ்துமஸ் மரம்

-
l'església
தேவாலயம்

-
el taüt
சவப்பெட்டி

-
la creació
உருவாக்கம்

-
el crucifix
அறையப்பட்ட ஏசுவைக் கொண்ட சிலுவை

-
el diable
பிசாசு

-
el Déu
கடவுள்

-
l'hinduisme
இந்து மதம்

-
l'islam
இஸ்லாமியம்

-
el judaisme
யூத மதம்

-
la meditació
தியானம்

-
la mòmia
பதம் செய்யப்பட்ட சடலம்

-
el musulmà
முஸ்லீம்

-
el Papa
போப்பாண்டவர்

-
l'oració
பிரார்த்தனை

-
el sacerdot
மதகுரு

-
la religió
மதம்

-
el servei religiós
கத்தோலிக்க மத பூஜை

-
la sinagoga
ஜெபக்கூடம்

-
el temple
கோவில்

-
la tomba
கல்லறை