தாவரங்கள்     
Plantoj

-

la bambuo +

மூங்கில்

-

la floraĵo +

அரும்பு மலர்ச்சி

-

la florbukedo +

மலர்கள் பூச்செண்டு

-

la branĉo +

கிளை

-

la burĝono +

மொட்டு

-

la kakto +

கள்ளிச்செடி

-

la trifolio +

க்ளோவர்

-

la pina konuso +

தாவரக் கூம்பு

-

la cejano +

கார்ன்ஃப்ளவர்

-

la krokuso +

க்ரோகஸ்

-

la jonkvilo +

டாஃபடில்

-

la lekanto +

டெய்சி

-

la leontodo +

டான்டேலியன்

-

la floro +

மலர்

-

la foliaro +

பசுமை இலைகள்

-

la greno / la cerealo +

தானியம்

-

la herbo +

புல்

-

la kresko +

வளர்ச்சி

-

la hiacinto +

நீலோற்பலம்

-

la gazono +

புல்வெளி

-

la lilio +

லில்லி

-

la linsemo +

ஆளி விதை

-

la fungo +

காளான்

-

la olivarbo +

ஆலிவ் மரம்

-

la palmo +

பனை மரம்

-

la penseo +

பான்சி

-

la persikarbo +

குழிப்பேரி மரம்

-

la planto +

தாவரம்

-

la papaveto +

கசகசா செடி

-

la radiko +

வேர்

-

la rozo +

ரோஜா

-

la semo +

விதை

-

la galanto +

பனித்துளிப் பூ

-

la sunfloro +

சூரியகாந்தி

-

la dorno +

முள்

-

la trunko +

அடிமரம்

-

la tulipo +

ட்யூலிப்

-

la akvolilio +

நீர் லில்லி

-

la tritiko +

கோதுமை

-
la bambuo
மூங்கில்

-
la floraĵo
அரும்பு மலர்ச்சி

-
la florbukedo
மலர்கள் பூச்செண்டு

-
la branĉo
கிளை

-
la burĝono
மொட்டு

-
la kakto
கள்ளிச்செடி

-
la trifolio
க்ளோவர்

-
la pina konuso
தாவரக் கூம்பு

-
la cejano
கார்ன்ஃப்ளவர்

-
la krokuso
க்ரோகஸ்

-
la jonkvilo
டாஃபடில்

-
la lekanto
டெய்சி

-
la leontodo
டான்டேலியன்

-
la floro
மலர்

-
la foliaro
பசுமை இலைகள்

-
la greno / la cerealo
தானியம்

-
la herbo
புல்

-
la kresko
வளர்ச்சி

-
la hiacinto
நீலோற்பலம்

-
la gazono
புல்வெளி

-
la lilio
லில்லி

-
la linsemo
ஆளி விதை

-
la fungo
காளான்

-
la olivarbo
ஆலிவ் மரம்

-
la palmo
பனை மரம்

-
la penseo
பான்சி

-
la persikarbo
குழிப்பேரி மரம்

-
la planto
தாவரம்

-
la papaveto
கசகசா செடி

-
la radiko
வேர்

-
la rozo
ரோஜா

-
la semo
விதை

-
la galanto
பனித்துளிப் பூ

-
la sunfloro
சூரியகாந்தி

-
la dorno
முள்

-
la trunko
அடிமரம்

-
la tulipo
ட்யூலிப்

-
la akvolilio
நீர் லில்லி

-
la tritiko
கோதுமை