இசை     
Muziko

-

la akordiono +

அக்கார்டியன்

-

la balalajko +

பலேலெய்கா

-

la bando +

இசைக்குழு

-

la banĝo +

பாஞ்சோ இசைக்கருவி

-

la klarneto +

க்ளாரினெட்

-

la koncerto +

கச்சேரி

-

la tamburo +

டிரம்

-

la drumo +

டிரம்ஸ்

-

la fluto +

புல்லாங்குழல்

-

la vostpiano +

பெரும் பியானோ

-

la gitaro +

கிடார்

-

la salono +

அரங்கு

-

la sintezilo +

விசைப்பலகை

-

la buŝharmoniko +

மவுத் ஆர்கன்

-

la muziko +

இசை

-

la pupitro +

இசை தாள்தாங்கி

-

la noto +

இசைக் குறிப்பு

-

la orgeno +

இசை ஆர்கன்

-

la piano +

பியானோ

-

la saksofono +

சாக்சஃபோன்

-

la kantisto +

பாடகர்

-

la kordo +

கம்பி இழை

-

la trumpeto +

ஊதுகொம்பு

-

la trumpetisto +

ஊதுகொம்பு வாசிப்பவர்

-

la violono +

வயலின்

-

la violonujo +

வயலின் பெட்டி

-

la ksilofono +

சைலோபோன்

-
la akordiono
அக்கார்டியன்

-
la balalajko
பலேலெய்கா

-
la bando
இசைக்குழு

-
la banĝo
பாஞ்சோ இசைக்கருவி

-
la klarneto
க்ளாரினெட்

-
la koncerto
கச்சேரி

-
la tamburo
டிரம்

-
la drumo
டிரம்ஸ்

-
la fluto
புல்லாங்குழல்

-
la vostpiano
பெரும் பியானோ

-
la gitaro
கிடார்

-
la salono
அரங்கு

-
la sintezilo
விசைப்பலகை

-
la buŝharmoniko
மவுத் ஆர்கன்

-
la muziko
இசை

-
la pupitro
இசை தாள்தாங்கி

-
la noto
இசைக் குறிப்பு

-
la orgeno
இசை ஆர்கன்

-
la piano
பியானோ

-
la saksofono
சாக்சஃபோன்

-
la kantisto
பாடகர்

-
la kordo
கம்பி இழை

-
la trumpeto
ஊதுகொம்பு

-
la trumpetisto
ஊதுகொம்பு வாசிப்பவர்

-
la violono
வயலின்

-
la violonujo
வயலின் பெட்டி

-
la ksilofono
சைலோபோன்