வாங்குதல்     
Ostokset

-

leipomo +

அடுமனை

-

viivakoodi +

பட்டை குறி

-

kirjakauppa +

புத்தகக் கடை

-

kahvila +

சிற்றுண்டி விடுதி

-

apteekki +

மருந்துக்கடை

-

kuivapesula +

உலர் சலவை

-

kukkakauppa +

பூக் கடை

-

lahja +

பரிசுப்பொருள்

-

kauppatori +

அங்காடி

-

kauppahalli +

சந்தை மண்டபம்

-

lehtikioski +

செய்தித்தாள் நிலைப்பாட்டை

-

apteekki +

மருந்தகம்

-

posti +

அஞ்சல் அலுவலகம்

-

keramiikka +

மண்பாண்ட அங்காடி

-

myynti +

விற்பனை

-

kauppa +

கடை

-

ostokset +

பொருள் வாங்குதல்

-

ostoskassi +

ஷாப்பிங் பை

-

ostoskori +

ஷாப்பிங் கூடை

-

ostoskärry +

ஷாப்பிங் வண்டி

-

ostoskierros +

ஷாப்பிங் சுற்றுலா

-
leipomo
அடுமனை

-
viivakoodi
பட்டை குறி

-
kirjakauppa
புத்தகக் கடை

-
kahvila
சிற்றுண்டி விடுதி

-
apteekki
மருந்துக்கடை

-
kuivapesula
உலர் சலவை

-
kukkakauppa
பூக் கடை

-
lahja
பரிசுப்பொருள்

-
kauppatori
அங்காடி

-
kauppahalli
சந்தை மண்டபம்

-
lehtikioski
செய்தித்தாள் நிலைப்பாட்டை

-
apteekki
மருந்தகம்

-
posti
அஞ்சல் அலுவலகம்

-
keramiikka
மண்பாண்ட அங்காடி

-
myynti
விற்பனை

-
kauppa
கடை

-
ostokset
பொருள் வாங்குதல்

-
ostoskassi
ஷாப்பிங் பை

-
ostoskori
ஷாப்பிங் கூடை

-
ostoskärry
ஷாப்பிங் வண்டி

-
ostoskierros
ஷாப்பிங் சுற்றுலா