கருத்தியலான பதங்கள்     
Termes abstraits

-

l'administration +

நிர்வாகம்

-

la publicité +

விளம்பர பிரசாரம்

-

la flèche +

அம்பு

-

l'interdiction +

தடை

-

la carrière +

பணித்துறை

-

le milieu +

மையம்

-

le choix +

தேர்ந்தெடுப்பு

-

la collaboration +

உடனுழைப்பு

-

la couleur +

நிறம்

-

le contact +

தொடர்பு

-

le danger +

ஆபத்து

-

la déclaration d'amour +

காதல் அறிவிப்பு

-

le déclin +

சரிவு

-

la définition +

வரையறை

-

la différence +

வேறுபாடு

-

la difficulté +

கஷ்டம்

-

la direction +

திசை

-

la découverte +

கண்டுபிடித்தல்

-

le désordre +

கோளாறு

-

le lointain +

தொலைவு

-

la distance +

தூரம்

-

la diversité +

பன்முகத்தன்மை

-

l'effort +

முயற்சி

-

l'exploration +

ஆய்வு

-

la chute +

வீழ்ச்சி

-

la force +

வலிமை

-

le parfum +

வாசனை

-

la liberté +

சுதந்திரம்

-

le fantôme +

பேய்

-

la moitié +

பாதி

-

la hauteur +

உயரம்

-

l'aide +

உதவி

-

la cachette +

மறைவிடம்

-

la patrie +

தாய்நாடு

-

l'hygiène +

சுகாதாரம்

-

l'idée +

யோசனை

-

l'illusion +

மாயை

-

l'imagination +

கற்பனைத்திறன்

-

l'intelligence +

அறிவு

-

l'invitation +

அழைப்பு

-

la justice +

நீதி

-

la lumière +

ஒளி

-

le regard +

தோற்றம்

-

la perte +

இழப்பு

-

l'agrandissement +

பெரிதாக்குதல்

-

l'erreur +

தவறு

-

l'assassinat +

கொலை

-

la nation +

தேசம்

-

la nouveauté +

புதுமை

-

la possibilité +

விருப்பத்தேர்வு

-

la patience +

பொறுமை

-

la planification +

திட்டமிடல்

-

le problème +

பிரச்சினை

-

la protection +

பாதுகாப்பு

-

le reflet +

பிரதிபலிப்பு

-

la république +

குடியரசு

-

le risque +

துணிந்து இறங்குதல்

-

la sécurité +

பாதுகாப்பு

-

le secret +

இரகசியம்

-

le sexe +

செக்ஸ்/பாலினம்

-

l'ombre +

நிழல்

-

la taille +

அளவு

-

la solidarité +

ஒற்றுமை

-

le succès +

வெற்றி

-

le support +

ஆதரவு

-

la tradition +

பாரம்பரியம்

-

le poids +

எடை

-
l'administration
நிர்வாகம்

-
la publicité
விளம்பர பிரசாரம்

-
la flèche
அம்பு

-
l'interdiction
தடை

-
la carrière
பணித்துறை

-
le milieu
மையம்

-
le choix
தேர்ந்தெடுப்பு

-
la collaboration
உடனுழைப்பு

-
la couleur
நிறம்

-
le contact
தொடர்பு

-
le danger
ஆபத்து

-
la déclaration d'amour
காதல் அறிவிப்பு

-
le déclin
சரிவு

-
la définition
வரையறை

-
la différence
வேறுபாடு

-
la difficulté
கஷ்டம்

-
la direction
திசை

-
la découverte
கண்டுபிடித்தல்

-
le désordre
கோளாறு

-
le lointain
தொலைவு

-
la distance
தூரம்

-
la diversité
பன்முகத்தன்மை

-
l'effort
முயற்சி

-
l'exploration
ஆய்வு

-
la chute
வீழ்ச்சி

-
la force
வலிமை

-
le parfum
வாசனை

-
la liberté
சுதந்திரம்

-
le fantôme
பேய்

-
la moitié
பாதி

-
la hauteur
உயரம்

-
l'aide
உதவி

-
la cachette
மறைவிடம்

-
la patrie
தாய்நாடு

-
l'hygiène
சுகாதாரம்

-
l'idée
யோசனை

-
l'illusion
மாயை

-
l'imagination
கற்பனைத்திறன்

-
l'intelligence
அறிவு

-
l'invitation
அழைப்பு

-
la justice
நீதி

-
la lumière
ஒளி

-
le regard
தோற்றம்

-
la perte
இழப்பு

-
l'agrandissement
பெரிதாக்குதல்

-
l'erreur
தவறு

-
l'assassinat
கொலை

-
la nation
தேசம்

-
la nouveauté
புதுமை

-
la possibilité
விருப்பத்தேர்வு

-
la patience
பொறுமை

-
la planification
திட்டமிடல்

-
le problème
பிரச்சினை

-
la protection
பாதுகாப்பு

-
le reflet
பிரதிபலிப்பு

-
la république
குடியரசு

-
le risque
துணிந்து இறங்குதல்

-
la sécurité
பாதுகாப்பு

-
le secret
இரகசியம்

-
le sexe
செக்ஸ்/பாலினம்

-
l'ombre
நிழல்

-
la taille
அளவு

-
la solidarité
ஒற்றுமை

-
le succès
வெற்றி

-
le support
ஆதரவு

-
la tradition
பாரம்பரியம்

-
le poids
எடை