தாவரங்கள்     
Piante

-

il bambù +

மூங்கில்

-

il fiore +

அரும்பு மலர்ச்சி

-

il mazzo di fiori +

மலர்கள் பூச்செண்டு

-

il ramo +

கிளை

-

la gemma +

மொட்டு

-

il cactus +

கள்ளிச்செடி

-

il trifoglio +

க்ளோவர்

-

la pigna +

தாவரக் கூம்பு

-

il fiordaliso +

கார்ன்ஃப்ளவர்

-

il croco +

க்ரோகஸ்

-

il narciso +

டாஃபடில்

-

la margherita +

டெய்சி

-

il dente di leone +

டான்டேலியன்

-

il fiore +

மலர்

-

il fogliame +

பசுமை இலைகள்

-

i cereali +

தானியம்

-

l'erba +

புல்

-

la crescita +

வளர்ச்சி

-

il giacinto +

நீலோற்பலம்

-

il prato +

புல்வெளி

-

il giglio +

லில்லி

-

i semi di lino +

ஆளி விதை

-

il fungo +

காளான்

-

l'olivo +

ஆலிவ் மரம்

-

la palma +

பனை மரம்

-

la viola del pensiero +

பான்சி

-

il pesco +

குழிப்பேரி மரம்

-

la pianta +

தாவரம்

-

il papavero +

கசகசா செடி

-

la radice +

வேர்

-

la rosa +

ரோஜா

-

il seme +

விதை

-

il bucaneve +

பனித்துளிப் பூ

-

il girasole +

சூரியகாந்தி

-

la spina +

முள்

-

il tronco +

அடிமரம்

-

il tulipano +

ட்யூலிப்

-

la ninfea +

நீர் லில்லி

-

il grano +

கோதுமை

-
il bambù
மூங்கில்

-
il fiore
அரும்பு மலர்ச்சி

-
il mazzo di fiori
மலர்கள் பூச்செண்டு

-
il ramo
கிளை

-
la gemma
மொட்டு

-
il cactus
கள்ளிச்செடி

-
il trifoglio
க்ளோவர்

-
la pigna
தாவரக் கூம்பு

-
il fiordaliso
கார்ன்ஃப்ளவர்

-
il croco
க்ரோகஸ்

-
il narciso
டாஃபடில்

-
la margherita
டெய்சி

-
il dente di leone
டான்டேலியன்

-
il fiore
மலர்

-
il fogliame
பசுமை இலைகள்

-
i cereali
தானியம்

-
l'erba
புல்

-
la crescita
வளர்ச்சி

-
il giacinto
நீலோற்பலம்

-
il prato
புல்வெளி

-
il giglio
லில்லி

-
i semi di lino
ஆளி விதை

-
il fungo
காளான்

-
l'olivo
ஆலிவ் மரம்

-
la palma
பனை மரம்

-
la viola del pensiero
பான்சி

-
il pesco
குழிப்பேரி மரம்

-
la pianta
தாவரம்

-
il papavero
கசகசா செடி

-
la radice
வேர்

-
la rosa
ரோஜா

-
il seme
விதை

-
il bucaneve
பனித்துளிப் பூ

-
il girasole
சூரியகாந்தி

-
la spina
முள்

-
il tronco
அடிமரம்

-
il tulipano
ட்யூலிப்

-
la ninfea
நீர் லில்லி

-
il grano
கோதுமை