கருத்தியலான பதங்கள்     
Termini astratti

-

l'amministrazione +

நிர்வாகம்

-

la pubblicità +

விளம்பர பிரசாரம்

-

la freccia +

அம்பு

-

il divieto +

தடை

-

la carriera +

பணித்துறை

-

il centro +

மையம்

-

la scelta +

தேர்ந்தெடுப்பு

-

la collaborazione +

உடனுழைப்பு

-

il colore +

நிறம்

-

il contatto +

தொடர்பு

-

il pericolo +

ஆபத்து

-

la dichiarazione d'amore +

காதல் அறிவிப்பு

-

la decadenza +

சரிவு

-

la definizione +

வரையறை

-

la differenza +

வேறுபாடு

-

la difficoltà +

கஷ்டம்

-

la direzione +

திசை

-

la scoperta +

கண்டுபிடித்தல்

-

il disordine +

கோளாறு

-

la lontananza +

தொலைவு

-

la distanza +

தூரம்

-

la varietà +

பன்முகத்தன்மை

-

lo sforzo +

முயற்சி

-

l'esplorazione +

ஆய்வு

-

la caduta +

வீழ்ச்சி

-

la forza +

வலிமை

-

la fragranza +

வாசனை

-

la libertà +

சுதந்திரம்

-

il fantasma +

பேய்

-

il mezzo +

பாதி

-

l'altezza +

உயரம்

-

l'aiuto +

உதவி

-

il rifugio +

மறைவிடம்

-

la patria +

தாய்நாடு

-

l'igiene +

சுகாதாரம்

-

l'idea +

யோசனை

-

l'illusione +

மாயை

-

l'immaginazione +

கற்பனைத்திறன்

-

l'intelligenza +

அறிவு

-

l'invito +

அழைப்பு

-

la giustizia +

நீதி

-

la luce +

ஒளி

-

lo sguardo +

தோற்றம்

-

la perdita +

இழப்பு

-

l'ingrandimento +

பெரிதாக்குதல்

-

l'errore +

தவறு

-

l'omicidio +

கொலை

-

la nazione +

தேசம்

-

la novità +

புதுமை

-

le possibilità +

விருப்பத்தேர்வு

-

la pazienza +

பொறுமை

-

la pianificazione +

திட்டமிடல்

-

il problema +

பிரச்சினை

-

la protezione +

பாதுகாப்பு

-

il riflesso +

பிரதிபலிப்பு

-

la repubblica +

குடியரசு

-

il rischio +

துணிந்து இறங்குதல்

-

la sicurezza +

பாதுகாப்பு

-

il segreto +

இரகசியம்

-

il sesso +

செக்ஸ்/பாலினம்

-

l'ombra +

நிழல்

-

la misura +

அளவு

-

la solidarietà +

ஒற்றுமை

-

il successo +

வெற்றி

-

l'aiuto +

ஆதரவு

-

la tradizione +

பாரம்பரியம்

-

il peso +

எடை

-
l'amministrazione
நிர்வாகம்

-
la pubblicità
விளம்பர பிரசாரம்

-
la freccia
அம்பு

-
il divieto
தடை

-
la carriera
பணித்துறை

-
il centro
மையம்

-
la scelta
தேர்ந்தெடுப்பு

-
la collaborazione
உடனுழைப்பு

-
il colore
நிறம்

-
il contatto
தொடர்பு

-
il pericolo
ஆபத்து

-
la dichiarazione d'amore
காதல் அறிவிப்பு

-
la decadenza
சரிவு

-
la definizione
வரையறை

-
la differenza
வேறுபாடு

-
la difficoltà
கஷ்டம்

-
la direzione
திசை

-
la scoperta
கண்டுபிடித்தல்

-
il disordine
கோளாறு

-
la lontananza
தொலைவு

-
la distanza
தூரம்

-
la varietà
பன்முகத்தன்மை

-
lo sforzo
முயற்சி

-
l'esplorazione
ஆய்வு

-
la caduta
வீழ்ச்சி

-
la forza
வலிமை

-
la fragranza
வாசனை

-
la libertà
சுதந்திரம்

-
il fantasma
பேய்

-
il mezzo
பாதி

-
l'altezza
உயரம்

-
l'aiuto
உதவி

-
il rifugio
மறைவிடம்

-
la patria
தாய்நாடு

-
l'igiene
சுகாதாரம்

-
l'idea
யோசனை

-
l'illusione
மாயை

-
l'immaginazione
கற்பனைத்திறன்

-
l'intelligenza
அறிவு

-
l'invito
அழைப்பு

-
la giustizia
நீதி

-
la luce
ஒளி

-
lo sguardo
தோற்றம்

-
la perdita
இழப்பு

-
l'ingrandimento
பெரிதாக்குதல்

-
l'errore
தவறு

-
l'omicidio
கொலை

-
la nazione
தேசம்

-
la novità
புதுமை

-
le possibilità
விருப்பத்தேர்வு

-
la pazienza
பொறுமை

-
la pianificazione
திட்டமிடல்

-
il problema
பிரச்சினை

-
la protezione
பாதுகாப்பு

-
il riflesso
பிரதிபலிப்பு

-
la repubblica
குடியரசு

-
il rischio
துணிந்து இறங்குதல்

-
la sicurezza
பாதுகாப்பு

-
il segreto
இரகசியம்

-
il sesso
செக்ஸ்/பாலினம்

-
l'ombra
நிழல்

-
la misura
அளவு

-
la solidarietà
ஒற்றுமை

-
il successo
வெற்றி

-
l'aiuto
ஆதரவு

-
la tradizione
பாரம்பரியம்

-
il peso
எடை