ஆரோக்கியம்     
Salute

-

l'ambulanza +

ஆம்புலன்ஸ்

-

la benda +

கட்டுத்துணி

-

la nascita +

பிறப்பு

-

la pressione sanguigna +

இரத்த அழுத்தம்

-

l'igiene personale +

உடல் பாதுகாப்பு

-

il raffreddore +

ஜலதோஷம்

-

la crema +

கிரீம்

-

la stampella +

ஊன்றுகோல்

-

l'esame +

பரிசோதனை

-

l'esaurimento +

முழு சோர்வு

-

la maschera facciale +

முகப்பூச்சு

-

la cassetta di pronto soccorso +

முதலுதவிப் பெட்டி

-

la cura +

குணமாதல்

-

la salute +

ஆரோக்கியம்

-

l'apparecchio acustico +

கேட்டல் கருவி

-

l'ospedale +

வைத்தியசாலை

-

la siringa +

ஊசிபோடுதல்

-

l'infortunio +

காயம்

-

il trucco +

ஒப்பனை

-

il massaggio +

மசாஜ்

-

la medicina +

மருந்து

-

il farmaco +

மருந்து

-

il mortaio +

காரை

-

la mascherina +

வாய்ப் பாதுகாப்பு

-

il tagliaunghie +

நகம்வெட்டி

-

l'obesità +

மிகவும் குண்டாக இருத்தல்

-

l'operazione +

அறுவைச் சிகிச்சை

-

il dolore +

வலி

-

il profumo +

நறுமணக் கலவை

-

la pillola +

மாத்திரை

-

la gravidanza +

கர்ப்பம்

-

il rasoio +

சவரக்கருவி

-

la rasatura +

முகச் சவரம்

-

il pennello da barba +

சவரம் செய்யும் பிரஷ்

-

il sonno +

தூக்கம்

-

il fumatore +

புகை பிடிப்பவர்

-

il divieto di fumare +

புகை பிடித்தல் தடை

-

la crema solare +

சன்ஸ்கிரீன்

-

il bastoncino ovattati +

காயங்கள் துடைக்கப் பயன்படும் சிறு துணி

-

lo spazzolino +

பல்துலக்கும் பிரஷ்

-

il dentifricio +

பற்பசை

-

lo stuzzicadenti +

பல் குத்த உதவும் குச்சி

-

la vittima +

பாதிக்கப்பட்டவர்

-

la bilancia +

எடை அளவை

-

la sedia a rotelle +

சக்கர நாற்காலி

-
l'ambulanza
ஆம்புலன்ஸ்

-
la benda
கட்டுத்துணி

-
la nascita
பிறப்பு

-
la pressione sanguigna
இரத்த அழுத்தம்

-
l'igiene personale
உடல் பாதுகாப்பு

-
il raffreddore
ஜலதோஷம்

-
la crema
கிரீம்

-
la stampella
ஊன்றுகோல்

-
l'esame
பரிசோதனை

-
l'esaurimento
முழு சோர்வு

-
la maschera facciale
முகப்பூச்சு

-
la cassetta di pronto soccorso
முதலுதவிப் பெட்டி

-
la cura
குணமாதல்

-
la salute
ஆரோக்கியம்

-
l'apparecchio acustico
கேட்டல் கருவி

-
l'ospedale
வைத்தியசாலை

-
la siringa
ஊசிபோடுதல்

-
l'infortunio
காயம்

-
il trucco
ஒப்பனை

-
il massaggio
மசாஜ்

-
la medicina
மருந்து

-
il farmaco
மருந்து

-
il mortaio
காரை

-
la mascherina
வாய்ப் பாதுகாப்பு

-
il tagliaunghie
நகம்வெட்டி

-
l'obesità
மிகவும் குண்டாக இருத்தல்

-
l'operazione
அறுவைச் சிகிச்சை

-
il dolore
வலி

-
il profumo
நறுமணக் கலவை

-
la pillola
மாத்திரை

-
la gravidanza
கர்ப்பம்

-
il rasoio
சவரக்கருவி

-
la rasatura
முகச் சவரம்

-
il pennello da barba
சவரம் செய்யும் பிரஷ்

-
il sonno
தூக்கம்

-
il fumatore
புகை பிடிப்பவர்

-
il divieto di fumare
புகை பிடித்தல் தடை

-
la crema solare
சன்ஸ்கிரீன்

-
il bastoncino ovattati
காயங்கள் துடைக்கப் பயன்படும் சிறு துணி

-
lo spazzolino
பல்துலக்கும் பிரஷ்

-
il dentifricio
பற்பசை

-
lo stuzzicadenti
பல் குத்த உதவும் குச்சி

-
la vittima
பாதிக்கப்பட்டவர்

-
la bilancia
எடை அளவை

-
la sedia a rotelle
சக்கர நாற்காலி