அலுவலகம்     
Biuras

-

tušinukas +

பந்துமுனை பேனா

-

pertrauka +

இடைவேளை

-

portfelis +

கைப்பெட்டி

-

spalvavimo pieštukai +

வண்ணப் பென்சில்

-

konferencija +

மாநாடு

-

konferencijų salė +

கலந்தாய்வு அறை

-

kopija +

நகல்

-

adresų knyga +

அடைவு

-

segtuvas +

கோப்பு

-

kartotekos spintelė +

கோப்பு அலமாரி

-

parkeris +

மையூற்று எழுதுகோல்

-

laiškų padėklas +

கடிதத் தட்டு

-

žymeklis +

குறிப்போன்

-

sąsiuvinys +

குறிப்பேடு

-

bloknotas +

குறிதாள் அட்டை

-

biuras +

அலுவலகம்

-

biuro kėdė +

அலுவலக நாற்காலி

-

viršvalandžiai +

மிகைநேரம்

-

sąvaržėlės +

காகிதக் கவ்வி

-

pieštukas +

பென்சில்

-

skylamušis +

துளைப்பி

-

seifas +

பெட்டகம்

-

drožtukas +

கூராக்கி

-

susmulkintas popierius +

துண்டாக்கப்பட்ட காகிதம்

-

dokumentų naikiklis +

துருவுகருவி

-

spiralinis įsegimas +

பிணைப்பு சுழல்

-

sąvaržėlės +

பிணிப்பூசி

-

segiklis +

பிணிக்கை

-

rašomoji mašinėlė +

தட்டெழுத்து இயந்திரம்

-

darbo vieta +

பணிநிலையம்

-
tušinukas
பந்துமுனை பேனா

-
pertrauka
இடைவேளை

-
portfelis
கைப்பெட்டி

-
spalvavimo pieštukai
வண்ணப் பென்சில்

-
konferencija
மாநாடு

-
konferencijų salė
கலந்தாய்வு அறை

-
kopija
நகல்

-
adresų knyga
அடைவு

-
segtuvas
கோப்பு

-
kartotekos spintelė
கோப்பு அலமாரி

-
parkeris
மையூற்று எழுதுகோல்

-
laiškų padėklas
கடிதத் தட்டு

-
žymeklis
குறிப்போன்

-
sąsiuvinys
குறிப்பேடு

-
bloknotas
குறிதாள் அட்டை

-
biuras
அலுவலகம்

-
biuro kėdė
அலுவலக நாற்காலி

-
viršvalandžiai
மிகைநேரம்

-
sąvaržėlės
காகிதக் கவ்வி

-
pieštukas
பென்சில்

-
skylamušis
துளைப்பி

-
seifas
பெட்டகம்

-
drožtukas
கூராக்கி

-
susmulkintas popierius
துண்டாக்கப்பட்ட காகிதம்

-
dokumentų naikiklis
துருவுகருவி

-
spiralinis įsegimas
பிணைப்பு சுழல்

-
sąvaržėlės
பிணிப்பூசி

-
segiklis
பிணிக்கை

-
rašomoji mašinėlė
தட்டெழுத்து இயந்திரம்

-
darbo vieta
பணிநிலையம்