மூலப்பொருட்கள்     
साधनसामग्री

-

पितळ
pitaḷa

பித்தளை

-

सिमेंट
simēṇṭa

சிமென்ட்

-

कापड
kāpaḍa

கைத்துணி

-

कापूस
kāpūsa

பருத்தி

-

केर
kēra

அழுக்கு

-

कातडी
kātaḍī

பதப்படுத்தப்பட்டதோல்

-

धातू
dhātū

உலோகம்

-

तेल
tēla

எண்ணெய்

-

मीठ
mīṭha

உப்பு

-

भंगार
bhaṅgāra

வீணான பொருள்கள்

-

चांदी
cāndī

வெள்ளி

-

नळी
naḷī

வைக்கோல்

-

लोकर
lōkara

கம்பளி

-
पितळ
pitaḷa
பித்தளை

-
सिमेंट
simēṇṭa
சிமென்ட்

-
मृत्तिका
mr̥ttikā
பீங்கான்

-
कापड
kāpaḍa
கைத்துணி

-
कापड
kāpaḍa
துணி

-
कापूस
kāpūsa
பருத்தி

-
स्फटिक
sphaṭika
படிகம்

-
केर
kēra
அழுக்கு

-
गोंद
gōnda
பசை

-
कातडी
kātaḍī
பதப்படுத்தப்பட்டதோல்

-
धातू
dhātū
உலோகம்

-
तेल
tēla
எண்ணெய்

-
पावडर
pāvaḍara
பொடி

-
मीठ
mīṭha
உப்பு

-
वाळू
vāḷū
மணல்

-
भंगार
bhaṅgāra
வீணான பொருள்கள்

-
चांदी
cāndī
வெள்ளி

-
दगड
dagaḍa
கல்

-
नळी
naḷī
வைக்கோல்

-
लाकूड
lākūḍa
மரம்

-
लोकर
lōkara
கம்பளி