கருத்தியலான பதங்கள்     
Abstrakte omgrep

-

ei forvalting

நிர்வாகம்

-

ein reklame

விளம்பர பிரசாரம்

-

ei pil

அம்பு

-

eit forbod

தடை

-

ein karriere

பணித்துறை

-

eit sentrum

மையம்

-

eit val

தேர்ந்தெடுப்பு

-

eit samarbeid

உடனுழைப்பு

-

ei farge

நிறம்

-

ein kontakt

தொடர்பு

-

ein fare

ஆபத்து

-

ei kjærleikserklæring

காதல் அறிவிப்பு

-

ein nedgang

சரிவு

-

ein definisjon

வரையறை

-

ein skilnad

வேறுபாடு

-

ein vanske

கஷ்டம்

-

ei retning

திசை

-

ei oppdaging

கண்டுபிடித்தல்

-

ein uorden

கோளாறு

-

det fjerne

தொலைவு

-

ein avstand

தூரம்

-

eit mangfald

பன்முகத்தன்மை

-

ein innsats

முயற்சி

-

ei utforsking

ஆய்வு

-

eit fall

வீழ்ச்சி

-

ei kraft

வலிமை

-

ei lukt

வாசனை

-

ein fridom

சுதந்திரம்

-

ein halvpart

பாதி

-

ei høgd

உயரம்

-

ei hjelp

உதவி

-

ein gøymestad

மறைவிடம்

-

eit heimland

தாய்நாடு

-

ein hygiene

சுகாதாரம்

-

ein ide

யோசனை

-

ein illusjon

மாயை

-

ein fantasi

கற்பனைத்திறன்

-

ein intelligens

அறிவு

-

ein invitasjon

அழைப்பு

-

eit rettsvesen

நீதி

-

eit lys

ஒளி

-

eit blikk

தோற்றம்

-

eit tap

இழப்பு

-

ei forstørring

பெரிதாக்குதல்

-

ein feil

தவறு

-

eit drap

கொலை

-

ein nasjon

தேசம்

-

ei nyheit

புதுமை

-

eit alternativ

விருப்பத்தேர்வு

-

eit tolmod

பொறுமை

-

ei planlegging

திட்டமிடல்

-

eit problem

பிரச்சினை

-

eit vern

பாதுகாப்பு

-

ei spegling

பிரதிபலிப்பு

-

ein republikk

குடியரசு

-

ein risiko

துணிந்து இறங்குதல்

-

ein tryggleik

பாதுகாப்பு

-

ein løyndom

இரகசியம்

-

eit kjønn

செக்ஸ்/பாலினம்

-

ein skugge

நிழல்

-

ein storleik

அளவு

-

ein solidaritet

ஒற்றுமை

-

ein suksess

வெற்றி

-

ein stønad

ஆதரவு

-

ein tradisjon

பாரம்பரியம்

-

ei vekt

எடை

-
ei forvalting
நிர்வாகம்

-
ein reklame
விளம்பர பிரசாரம்

-
ei pil
அம்பு

-
eit forbod
தடை

-
ein karriere
பணித்துறை

-
eit sentrum
மையம்

-
eit val
தேர்ந்தெடுப்பு

-
eit samarbeid
உடனுழைப்பு

-
ei farge
நிறம்

-
ein kontakt
தொடர்பு

-
ein fare
ஆபத்து

-
ei kjærleikserklæring
காதல் அறிவிப்பு

-
ein nedgang
சரிவு

-
ein definisjon
வரையறை

-
ein skilnad
வேறுபாடு

-
ein vanske
கஷ்டம்

-
ei retning
திசை

-
ei oppdaging
கண்டுபிடித்தல்

-
ein uorden
கோளாறு

-
det fjerne
தொலைவு

-
ein avstand
தூரம்

-
eit mangfald
பன்முகத்தன்மை

-
ein innsats
முயற்சி

-
ei utforsking
ஆய்வு

-
eit fall
வீழ்ச்சி

-
ei kraft
வலிமை

-
ei lukt
வாசனை

-
ein fridom
சுதந்திரம்

-
eit skrømt, eit spøkelse
பேய்

-
ein halvpart
பாதி

-
ei høgd
உயரம்

-
ei hjelp
உதவி

-
ein gøymestad
மறைவிடம்

-
eit heimland
தாய்நாடு

-
ein hygiene
சுகாதாரம்

-
ein ide
யோசனை

-
ein illusjon
மாயை

-
ein fantasi
கற்பனைத்திறன்

-
ein intelligens
அறிவு

-
ein invitasjon
அழைப்பு

-
eit rettsvesen
நீதி

-
eit lys
ஒளி

-
eit blikk
தோற்றம்

-
eit tap
இழப்பு

-
ei forstørring
பெரிதாக்குதல்

-
ein feil
தவறு

-
eit drap
கொலை

-
ein nasjon
தேசம்

-
ei nyheit
புதுமை

-
eit alternativ
விருப்பத்தேர்வு

-
eit tolmod
பொறுமை

-
ei planlegging
திட்டமிடல்

-
eit problem
பிரச்சினை

-
eit vern
பாதுகாப்பு

-
ei spegling
பிரதிபலிப்பு

-
ein republikk
குடியரசு

-
ein risiko
துணிந்து இறங்குதல்

-
ein tryggleik
பாதுகாப்பு

-
ein løyndom
இரகசியம்

-
eit kjønn
செக்ஸ்/பாலினம்

-
ein skugge
நிழல்

-
ein storleik
அளவு

-
ein solidaritet
ஒற்றுமை

-
ein suksess
வெற்றி

-
ein stønad
ஆதரவு

-
ein tradisjon
பாரம்பரியம்

-
ei vekt
எடை