சிப்பக்கட்டணம்     
ਪੈਕੇਜਿੰਗ

-

ਐਲੂਮਿਨਿਅਮ ਫਾਇਲ
ailūmini'ama phā'ila

அலுமினிய மென்தகடு

-

ਬੈਰਲ
bairala

பீப்பாய்

-

ਬੋਤਲ
bōtala

புட்டி

-

ਬਕਸਾ
bakasā

பெட்டி

-

ਗੱਤਾ
gatā

அட்டை

-

ਸਮੱਗਰੀ
samagarī

உள்ளடக்கம்

-

ਟੋਕਰੀ
ṭōkarī

சட்டப்பெட்டி

-

ਗੰਢ
gaḍha

முடிச்சு

-

ਧਾਤ ਦਾ ਬਕਸਾ
dhāta dā bakasā

உலோகப் பெட்டி

-

ਤੇਲ ਦਾ ਡ੍ਰਮ
tēla dā ḍrama

எண்ணெய் டிரம்

-

ਪੈਕੇਜਿੰਗ
paikējiga

சிப்பக்கட்டணம்

-

ਕਾਗਜ਼
kāgaza

காகிதம்

-

ਪੇਪਰ ਬੈਗ
pēpara baiga

காகிதப் பை

-

ਸ਼ਰਾਬ ਬੈਰਲ
śarāba bairala

மது பீப்பாய்

-
ਐਲੂਮਿਨਿਅਮ ਫਾਇਲ
ailūmini'ama phā'ila
அலுமினிய மென்தகடு

-
ਬੈਰਲ
bairala
பீப்பாய்

-
ਟੋਕਰੀ
ṭōkarī
கூடை

-
ਬੋਤਲ
bōtala
புட்டி

-
ਬਕਸਾ
bakasā
பெட்டி

-
ਚਾਕਲੇਟਾਂ ਦਾ ਡੱਬਾ
cākalēṭāṁ dā ḍabā
சாக்லெட் பெட்டி

-
ਗੱਤਾ
gatā
அட்டை

-
ਸਮੱਗਰੀ
samagarī
உள்ளடக்கம்

-
ਟੋਕਰੀ
ṭōkarī
சட்டப்பெட்டி

-
ਲਿਫਾਫਾ
liphāphā
உறை

-
ਗੰਢ
gaḍha
முடிச்சு

-
ਧਾਤ ਦਾ ਬਕਸਾ
dhāta dā bakasā
உலோகப் பெட்டி

-
ਤੇਲ ਦਾ ਡ੍ਰਮ
tēla dā ḍrama
எண்ணெய் டிரம்

-
ਪੈਕੇਜਿੰਗ
paikējiga
சிப்பக்கட்டணம்

-
ਕਾਗਜ਼
kāgaza
காகிதம்

-
ਪੇਪਰ ਬੈਗ
pēpara baiga
காகிதப் பை

-
ਪਲਾਸਟਿਕ
palāsaṭika
நெகிழி

-
ਡੱਬਾ
ḍabā
கேன்

-
ਟੰਗਣ ਵਾਲਾ ਬੈਗ
ṭagaṇa vālā baiga
தோள் பை

-
ਸ਼ਰਾਬ ਬੈਰਲ
śarāba bairala
மது பீப்பாய்

-
ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ
śarāba dī bōtala
மது பாட்டில்

-
ਲਕੜੀ ਦਾ ਡੱਬਾ
lakaṛī dā ḍabā
மரப் பெட்டி