சோதனை 1தேதி:
சோதனையில் செலவழித்த நேரம்::
Score:


Fri Apr 12, 2024

0/10

ஒரு வார்த்தையை கிளிக் செய்யவும்
1. நானும் நீயும்
ਅਤੇ ਤੂੰ   See hint
2. ஒன்று,இரண்டு, மூன்று
3. குழந்தைக்கு கோகோவும் ஆப்பிள் ஜூஸும் பிடிக்கும்.
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਰੀਅਲ ਅਤੇ ਦਾ ਰਸ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।   See hint
4. பாத்திரங்கள் அழுக்காக உள்ளன.
ਚੀਨੀ ਬਰਤਨ ਗੰਦੇ ਹਨ।   See hint
5. நான் விமானநிலையம் செல்ல விரும்புகிறேன்.
ਮੈਂ ਅੱਡੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ / ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ।   See hint
6. உங்களுக்கு பன்றி இறைச்சி பிடிக்குமா?
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?   See hint
7. பஸ் நிறுத்தம் எங்கு இருக்கிறது?
ਬੱਸ ਰੁਕਦੀ ਹੈ?   See hint
8. அரண்மனை எங்கு இருக்கிறது?
ਕਿੱਥੇ ਹੈ?   See hint
9. உன்னுடன் ஸன் ஸ்க்ரீன் லோஷன் எடுத்துக்கொள்.
ਨਾਲ ਸਨਸਕਰੀਨ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲੈ ਜਾਓ।   See hint
10. எனக்கு ஒரு துளையிடு கருவியும் திருப்புளியும் வேண்டும்.
ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਤੇ ਪੇਚਕਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।   See hint