சிறிய விலங்குகள்     
Kafshët e vogla

-

Milingona +

எறும்பு

-

Brumbulli +

வண்டு

-

Zogu +

பறவை

-

Kafaz zogu +

பறவைக்கூண்டு

-

Shtëpi zogu +

பறவை வீடு

-

Grerëz +

வண்டு

-

Flutura +

வண்ணாத்துப்பூச்சி

-

Vemja +

கம்பளிப்பூச்சி

-

Shumëkëmbëshi +

பூரான்

-

Gaforrja +

நண்டு

-

Miza +

-

Bretkoca +

தவளை

-

Peshk i kuq +

தங்கமீன்

-

Karkaleci +

வெட்டுக்கிளி

-

Derr indi +

வாலில்லாத பன்றி

-

Brejtës +

ஹாம்ஸ்டர்

-

Iriqi +

முள்ளம்பன்றி

-

Kolibër +

ஹம்மிங்பேர்ட்

-

Iguana +

உடும்பு

-

Insekt +

பூச்சி

-

Kandil deti +

ஜெல்லிமீன்

-

Kotele +

பூனைக் குட்டி

-

Mollëkuqe +

பொன்வண்டு

-

Hardhuca +

பல்லி

-

Morri +

பேன்

-

Marmoti +

மர்மொட்

-

Mushkonja +

கொசு

-

Miu +

சுண்டெலி

-

Gocë deti +

முத்துச் சிப்பி

-

Akrepi +

தேள்

-

Kaldeti +

கடல் குதிரை

-

Guaskë +

சிப்பி

-

Karkalec deti +

இறால்

-

Merimanga +

சிலந்தி பூச்சி

-

Rrjetë merimange +

சிலந்தி வலை

-

Yll deti +

நட்சத்திர மீன்

-

Grenza +

குளவி

-
Milingona
எறும்பு

-
Brumbulli
வண்டு

-
Zogu
பறவை

-
Kafaz zogu
பறவைக்கூண்டு

-
Shtëpi zogu
பறவை வீடு

-
Grerëz
வண்டு

-
Flutura
வண்ணாத்துப்பூச்சி

-
Vemja
கம்பளிப்பூச்சி

-
Shumëkëmbëshi
பூரான்

-
Gaforrja
நண்டு

-
Miza


-
Bretkoca
தவளை

-
Peshk i kuq
தங்கமீன்

-
Karkaleci
வெட்டுக்கிளி

-
Derr indi
வாலில்லாத பன்றி

-
Brejtës
ஹாம்ஸ்டர்

-
Iriqi
முள்ளம்பன்றி

-
Kolibër
ஹம்மிங்பேர்ட்

-
Iguana
உடும்பு

-
Insekt
பூச்சி

-
Kandil deti
ஜெல்லிமீன்

-
Kotele
பூனைக் குட்டி

-
Mollëkuqe
பொன்வண்டு

-
Hardhuca
பல்லி

-
Morri
பேன்

-
Marmoti
மர்மொட்

-
Mushkonja
கொசு

-
Miu
சுண்டெலி

-
Gocë deti
முத்துச் சிப்பி

-
Akrepi
தேள்

-
Kaldeti
கடல் குதிரை

-
Guaskë
சிப்பி

-
Karkalec deti
இறால்

-
Merimanga
சிலந்தி பூச்சி

-
Rrjetë merimange
சிலந்தி வலை

-
Yll deti
நட்சத்திர மீன்

-
Grenza
குளவி