இராணுவம்     
Militärt

-

hangarfartyg +

விமானம் தாங்கி

-

ammunition +

வெடிபொருட்கள்

-

rustning +

கவசம்

-

armé +

படை

-

gripande +

கைது

-

atombomb +

அணு குண்டு

-

attack +

தாக்குதல்

-

taggtråd +

முட்கம்பி

-

explosion +

குண்டு வெடிப்பு

-

bomb +

வெடிகுண்டு

-

kanon +

பீரங்கி

-

patron +

தோட்டா

-

vapensköld +

மரபுச் சின்னமுடைய மேலங்கி

-

försvar +

பாதுகாப்பு

-

förstörelse +

அழிவு

-

kamp +

சண்டை

-

jaktplan +

குண்டுதாரி

-

gasmask +

விஷவாயு முகமூடி

-

vakt +

பாதுகாப்பாளர்

-

handgranat +

கையெறி குண்டு

-

handklovar +

கைவிலங்குகள்

-

hjälm +

தலைக் கவசம்

-

marsch +

அணிவகுப்பு நடை

-

medalj +

பதக்கம்

-

militären +

இராணுவம்

-

marinen +

கடற்படை

-

fred +

அமைதி

-

pilot +

விமான ஓட்டி

-

pistol +

கைத் துப்பாக்கி

-

revolver +

சுழல் துப்பாக்கி

-

gevär +

நீளத் துப்பாக்கி

-

raket +

ராக்கெட்

-

skytt +

துப்பாக்கிகொண்டு சுடுபவர்

-

skott +

சுடுதல்

-

soldat +

சிப்பாய்

-

ubåt +

நீர்மூழ்கிக் கப்பல்

-

övervakning +

கண்காணிப்பு

-

svärd +

வாள்

-

tank +

தொட்டி

-

uniform +

சீருடை

-

seger +

வெற்றி

-

vinnare +

வெற்றியாளர்

-
hangarfartyg
விமானம் தாங்கி

-
ammunition
வெடிபொருட்கள்

-
rustning
கவசம்

-
armé
படை

-
gripande
கைது

-
atombomb
அணு குண்டு

-
attack
தாக்குதல்

-
taggtråd
முட்கம்பி

-
explosion
குண்டு வெடிப்பு

-
bomb
வெடிகுண்டு

-
kanon
பீரங்கி

-
patron
தோட்டா

-
vapensköld
மரபுச் சின்னமுடைய மேலங்கி

-
försvar
பாதுகாப்பு

-
förstörelse
அழிவு

-
kamp
சண்டை

-
jaktplan
குண்டுதாரி

-
gasmask
விஷவாயு முகமூடி

-
vakt
பாதுகாப்பாளர்

-
handgranat
கையெறி குண்டு

-
handklovar
கைவிலங்குகள்

-
hjälm
தலைக் கவசம்

-
marsch
அணிவகுப்பு நடை

-
medalj
பதக்கம்

-
militären
இராணுவம்

-
marinen
கடற்படை

-
fred
அமைதி

-
pilot
விமான ஓட்டி

-
pistol
கைத் துப்பாக்கி

-
revolver
சுழல் துப்பாக்கி

-
gevär
நீளத் துப்பாக்கி

-
raket
ராக்கெட்

-
skytt
துப்பாக்கிகொண்டு சுடுபவர்

-
skott
சுடுதல்

-
soldat
சிப்பாய்

-
ubåt
நீர்மூழ்கிக் கப்பல்

-
övervakning
கண்காணிப்பு

-
svärd
வாள்

-
tank
தொட்டி

-
uniform
சீருடை

-
seger
வெற்றி

-
vinnare
வெற்றியாளர்