కళలు     
Kuns

-

applous +

ప్రశంస

-

kunste +

కళ

-

buiging +

విల్లు

-

kwas +

బ్రష్

-

inkleurboek +

కలరింగ్ పుస్తకము

-

danser +

నర్తకి

-

tekening +

డ్రాయింగ్

-

gallery +

గ్యాలరీ

-

glasvenster +

గాజు కిటికీ

-

graffiti +

గ్రాఫిటీ

-

kunshandwerk +

హస్తకళ

-

mosaïek +

మొజాయిక్

-

muurskildery +

కుడ్య చిత్రము

-

museum +

వస్తు ప్రదర్శన శాల

-

opvoering +

పనితీరు

-

prent +

బొమ్మ

-

gedig +

పద్యము

-

beeld +

శిల్పము

-

lied +

పాట

-

standbeeld +

ప్రతిమ

-

waterverf +

నీటి రంగు

-
applous
ప్రశంస

-
kunste
కళ

-
buiging
విల్లు

-
kwas
బ్రష్

-
inkleurboek
కలరింగ్ పుస్తకము

-
danser
నర్తకి

-
tekening
డ్రాయింగ్

-
gallery
గ్యాలరీ

-
glasvenster
గాజు కిటికీ

-
graffiti
గ్రాఫిటీ

-
kunshandwerk
హస్తకళ

-
mosaïek
మొజాయిక్

-
muurskildery
కుడ్య చిత్రము

-
museum
వస్తు ప్రదర్శన శాల

-
opvoering
పనితీరు

-
prent
బొమ్మ

-
gedig
పద్యము

-
beeld
శిల్పము

-
lied
పాట

-
standbeeld
ప్రతిమ

-
waterverf
నీటి రంగు