పరీక్ష 1తేదీ:
పరీక్షలో గడిపిన సమయం::
Score:


Sun Apr 21, 2024

0/10

ఒక పదంపై క్లిక్ చేయండి
1. నేను మరియు నువ్వు
ek jy   See hint
2. ఒకటి, రెండు, మూడు
een, , drie   See hint
3. పిల్లకి కోకో మరియు యాపిల్ జూస్ ఇష్టం
Die kind van sjokolademelk en appelsap.   See hint
4. గిన్నెలు మురికిగా ఉన్నాయి
Die is vuil.   See hint
5. నేను విమానాశ్రయానికి వెళ్ళాలి
Ek wil die lughawe toe gaan.   See hint
6. మీకు పోర్క్ అంటే ఇష్టమేనా?
Hou van varkvleis?   See hint
7. బస్ స్టాప్ ఎక్కడ?
Waar is bushalte?   See hint
8. కోట ఎక్కడ ఉంది?
Waar is kasteel?   See hint
9. మీతో పాటుగా సన్-ట్యాన్ లోషన్ ని తేసుకెళ్ళండి
Neem saam.   See hint
10. నాకు ఒక డ్రిల్ మరియు ఒక స్క్రూ డ్రైవర్ కావాలి
het ’n boor en ’n skroewedraaier nodig.   See hint