ప్రకృతి     
Priroda

-

luk +

చాపము

-

štala +

కణజము

-

zalijev +

అఖాతము

-

plaža +

సముద్రతీరము

-

mjehurić +

బుడగ

-

špilja +

గుహ

-

farma +

వ్యవసాయ

-

vatra +

అగ్ని

-

otisak stopala +

పాదముద్ర

-

globus +

భూగోళము

-

žetva +

పంటకోత

-

bala sijena +

ఎండుగడ్డి బేళ్ళు

-

jezero +

సరస్సు

-

list +

ఆకు

-

planina +

పర్వతము

-

okean +

మహాసముద్రము

-

panorama +

సమగ్ర దృశ్యము

-

stijena +

శిల

-

izvor +

వసంతము

-

močvara +

చిత్తడి

-

drvo +

చెట్టు

-

deblo +

చెట్టు కాండము

-

dolina +

లోయ

-

pogled +

వీక్షణము

-

mlaz vode +

నీటి జెట్

-

slap +

జలపాతము

-

talas +

అల

-
luk
చాపము

-
štala
కణజము

-
zalijev
అఖాతము

-
plaža
సముద్రతీరము

-
mjehurić
బుడగ

-
špilja
గుహ

-
farma
వ్యవసాయ

-
vatra
అగ్ని

-
otisak stopala
పాదముద్ర

-
globus
భూగోళము

-
žetva
పంటకోత

-
bala sijena
ఎండుగడ్డి బేళ్ళు

-
jezero
సరస్సు

-
list
ఆకు

-
planina
పర్వతము

-
okean
మహాసముద్రము

-
panorama
సమగ్ర దృశ్యము

-
stijena
శిల

-
izvor
వసంతము

-
močvara
చిత్తడి

-
drvo
చెట్టు

-
deblo
చెట్టు కాండము

-
dolina
లోయ

-
pogled
వీక్షణము

-
mlaz vode
నీటి జెట్

-
slap
జలపాతము

-
talas
అల